Tilbage til indeks


Program for 1. halvår 2016

Torsdag d. 7. januar 2016

Kontingentbetaling og udlevering af "Slægten".
Efterfølgende foredrag af Joe Evans, Gørlev, som fortæller om udvandring via søgning på internettet. Foredraget er tidligere holdt i Høng, og er blevet anbefalet. Ring til formanden om et navn fx i USA, du gerne vil have undersøgt, samt evt. information om samme. Joe Evans vil forberede et eller andet om personen.


Torsdag d. 21. januar 2016

Afdelingsleder Jørgen Andersen, Aktivitetscenter Teglværksparken, kommer med et foredrag med titel: "I min oldefars fodspor". Dette emne følger op på mødet d. 7.januar. Jørgen Andersen har fulgt sin oldefars fodspor til USA og Canada. En spændende beretning med mange flotte billeder.


Torsdag d. 4. februar 2016  foregår på Lokalhistorisk Arkiv på Fæstningen i Korsør kl. 19.15

Skolelivet i Korsør og Omegns skoler. Her er der fundet relevant materiale frem. Det er en orientering om, hvad man kan finde på lokalhistoriske arkiver om skoleforhold.
Arkivet er vært ved en kop kaffe og en småkage.

Torsdag d. 18. februar 2016

Britta Møller Ljung og hendes mand Verner Ljung, har skrevet en meget interessant bog om hendes far og hans slægt. Bogens titel: "Dyrlægen fra Terslev"
Den vil de fortælle om, samt om hvorledes de har lavet dette meget flotte værk..

Torsdag d. 3. marts 2016 PROGRAMÆNDRING

Rundbordsdiskussion.:  " Hvad vil vi med foreningen?" Siden foreningens start for mange år siden, er der jo sket mange ting, bl.a. forskning via internettet, samt ændrede regler for arkivbesøg.
Er vores forenings aktiviteter tilstrækkeligt med på denne udvikling?


Torsdag d. 17. marts 2016

Generalforsamling. Husk evt. forslag til aflevering jfr. lovene. (8 dage før gf til bestyrelsen) Efter generalforsamlingen er foreningen vært med kage til din medbragte kaffe/the/vand m.v.

Torsdag d. 31. marts 2016 
PROGRAMÆNDRING
Idag har vi ladet emnet stå frit. Hvad dukker op. Hvem kunne komme med et godt oplæg? Det må være god praksis hvert år, at have en sådan mulighed, idet man ikke altid kan planlægge op til et  1/2  år i forvejen.
Alle medlemmer må være interesseret i, at vi har gode, informative møder. Så bidrag gerne med et og andet.


Ret til ændringer i programmet forbeholdes. Hvis ikke andet er nævnt finder møderne sted på Korsør Bibliotek, indgang Bernstensgade 3 1.sal, kl. 19.15.

Vi ses til ny sæson for 2. halvår i september 2016