Tilbage til Index

Referat fra mødet
Torsdag den 3. marts 2016

Aftenens emne var en rundbordsdiskussion ”Hvad vil vi med foreningen”.
Siden starten for 38 år siden er der sket mange ting også indenfor slægtsforskning.
Vi behøver kun at nævne EDB og internet. Men er foreningen i tilstrækkelig grad med på denne udvikling?
De 15 fremmødte medlemmer gik til sagen med ildhu, så ordstyreren, Clara Svendsen, og referenten, Flemming Svendsen, fik travlt med at få varetaget hver sit gebet.

Efterfølgende, så også at få sammenskrevet referatet og sendt det ud til alle medlemmer. Og det er så sket for knap en uge siden.

Der blev også rejst spørgsmål udover oplægget, så for den bestyrelse, der efter denne generalforsamling går i gang med sit arbejde, vil referatet være retningsgivende for, hvad der skal ske på vore møder.

Der blev for eksempel efterlyst flere workshop-aftener og knap så mange foredrag.

Referat: Hans Burchardt