Madam Bagger 2018

40 års jubilæum på Restaurant Madam Bagger 2018
Bagest fra venstre:
Birgit Johansen, Annitta Schou, Karin Larsson, Eigil Johansen, Pia M. Jensen, Kay-Verner Christiansen,

Clara Svendsen, Poul Dahl, Annelise Thygesen,

I midten fra venstre :
Kirsten Christensen, Benny Hansen, John Hansen,
Pia Nielsen, Flemming Svendsen, Lise Roed Sørensen,
Første række:
Hans Larsen, Lis Rosendahl Larsen, Jonna Greendiamanten

Besøg på Det kongelige Bibliotek  "Diamanten"
Ud over medlemsmøder med foredrag, workshops og almene foreningsemner, har foreningen også ekskursioner på programmet. Her ses 14 aktive medlemmer foran Det kgl. Biblioteks spejlblanke facade ved en vellykket og meget oplysende udflugt torsdag d. 26. september 2013.
30 års jubilæum

30 års jubilæum på Hotel Jens Baggesen

Bageste række fra venstre: Finn Jensen, Bente Groth, Jens Sørensen, Svend Christensen, Birthe Jönsson, Hans Burchardt og Kirsten Christensen
2. række  fra venstre Annelise Thygesen, Birgit Lund, Jette Tybirk, Karin Vedel, Clara Svendsen og Ib Jönsson
1.række fra venstre Flemming Svendsen, Pia Jensen, Anni Iversen, Grethe Dimpker, Henning Jensen, Edith Madsen og Ellen Jensen