Tilbage til "Medlemmernes Side"


Karin Vedel fortæller.

Jeg er slægtsforsker, og har været det i mange år, men min interesse for lokalhistorien og de mennesker, der levede her for mange år siden har også min store interesse, vi kan tage et eksempel her fra Korsør. 

Der er en gammel gade, en af de ældste i byen Snukkerupgade, et besynderligt navn. 

I følge L.F. la Cours bog om Korsør fra 1926, kaldes den oprindelig ”Snugerup”. Ordet relaterer til ordet ”Snabe”, som kendetegner et hjørne eller fremspring. I gaden boede søfolk, skippere, lodser, færgemænd, købmænd samt toldembedsmænd.

Gaden førte oprindelig direkte ned til stranden, og mange af de oprindelige huse er nedrevet eller skyllet bort ved stormfloden i 1827.

Snukkerupgade strækker sig fra Kirkepladsen til Sylowsvej, og bebyggelsen består af små huse, nogle med kviste. 

Der er i dag syv gamle huse, som alle er meget ombygget. Hjørnet af Snukkerupgade og Slottensgade er af nyere dato. 

Her lå tidligere et hus, der ved folketællingen i 1787 var beboet af Anne Baggesen, 55 år og enke efter Bagge Baggesen, som døde i 1785. 

Hun var mor til Jens Baggesen, og sammen med hende boede hendes ugifte datter, Catrine Sophie Baggesen, 24 år, som senere blev gift med prokurator Peter Flindt i Korsør.

Flere af gadens huse har været beboet af gamle Korsør-slægter. Kruse og Sommer var nogle af ejerne.

Nr. 4 har været i familien Sommers eje fra 1754 til 1965. Niels Sommer født 1817 og døde 1898. 

Han var lods i 50 år, byrådsmedlem, medstifter af sparekassen og et virksomt medlem af kolerakomiteen, hvor han på grund af sin indsats blev udnævnt til Dannebrogsmand

Hans søn, lods Christoffer Sommer, født 1848 var ejer af huset fra 1898 til sin død i 1928. Hans enke, Henriette Petersen ejede huset indtil 1933, hvorefter deres to børn, Niels og Engelke Sommer, var ejere fra 1933 til 1937.

I 1937 døde Niels Sommer 51 år gammel. Hans søster, lærerinde Engelke Sommer født 1889, var derefter eneejer af huset indtil sin død i 1965. Hun var bestyrerinde på Helms Skole fra 1937 til 1954, hvor hun desuden underviste i dansk og fransk.

Dette er et uddrag fra min artikel ”Korsør Historie” i Julehæfte  nr. 5. 2012

Karin Vedel.

Snukkerupgade 4