Tilbage til Index

Torsdag den 5. februar 2015

Ref. Hans Burchardt.

Besøg på Slagelse Stads- og Lokalarkiv,  Stenstuegade 3 Slagelse. 

Vi startede som sædvanlig kl. 19.15, hvor arkivleder Gitte Strange bød velkommen. Derpå gav hun en kort orientering om de søgemuligheder, arkivet kan tilbyde, og det må siges at være konkret orientering for slægtsforskere.

Stadsarkivar, Stella Borne Mikkelsen, tog dernæst over og fortalte om de store arkivopgaver  vores kommune har. 

Der var til aftenens møde fremsendt en ønskeliste fra vores medlemmer med hensyn til emner man måtte ønske at få belyst. Nogle fik svar på deres spørgsmål – andre fik det desværre ikke, men det skyldes måske, at vi havde en lidt stram tidsplan.

Efterfølgende var vi nede i kælderen for at bese det meget store arkiv. Det var imponerende.

Man kunne godt have ønsket et større fremmøde (vi var 12 deltagere), for det var en meget oplysende aften.

Foto: Poul Dahl

slagelse1    

slagelse4   slagelse5

Se Slagelse Stadsarkivs hjemmeside