Tilbage til Index

Generalforsamlingen Torsdag d. 19. marts 2015

Formanden aflægger beretning.


Hans

Generalforsamlingen havde tilslutning af 18 medlemmer.

Dirigent var Poul Dahl. 

Formandens beretning blev godkendt.

Regnskabet blev godkendt.

Der var ingen forslag indkommet.

Kontingentet blev vedtaget uændret.

Alle valg var genvalg:

Til bestyrelsen: Karin Vedel, Pia Jensen og Kirsten Christensen.

Bestyrelsessuppleant: John Hansen.

Revisor: Lise Sørensen.

Revisorsuppleant: Jonna Green.

Under eventuelt blev der kort drøftet forskellige muligheder for at få vore møder bedre offentliggjort.

Efter generalforsamlingen fik vi et meget engageret og interessant foredrag af en gæst, Svenning Jensen, der er gift med vort medlem, Pia Jensen.
Han fortalte om en bestemt gren af sin families historie og kom helt tilbage til 1700´tallet. Det var imponerende, hvad han helt på egen hånd havde fundet frem til.
 

svenning