Tilbage til index


BESTYRELSEN:
Formand Kay-Verner Christiansen,  Linde Allé 43 st.tv., 4220 Korsør,  tlf.   3026 6270                                               
Kasserer Kirsten Christensen,  Kjærsvej 10, 4220 Korsør, tlf.     5837  3263        Send mail                                                   
Birgit Johansen, Bragesvej 132, 4220 Korsør, tlf.    2712 6723
Pia Jensen, Strandvej 12, 4220 Korsør, tlf.    5837  6017  
Benny Hansen, Jernbanegade 4 B, 4200 Slagelse, tlf. 5852 1988
Suppleant John Hansen,  Vagtelvej 8, 4220 Korsør, tlf.    2423 2358
Revisor Lise Sørensen, Fuglebakken 3, 4220 Korsør, tlf.    5837 1780
Revisorsuppleant Jonna Green, Christiansgave 43, 4220 Korsør, tlf.    5837 5168
Webmaster Clara Svendsen, Helenevej 23, 4220 Korsør, mobil    2652 6576     Foreningens hjemmeside: www.korsoerslaegt.dk  

Mødested: Biblioteket i Korsør, indgang Bernstensgade 3, 1.sal.
Mødetid:  Tirsdage kl. 19.00 (indgang aflåses umiddelbart efter kl. 19.00)
Medlemmerne modtager ikke bladet Slægten. Opsagt i 2016. Besluttet på generalforsamlingen d. 17. marts 2016.

Bliv medlem:
Kontingent pr. person kr. 200,00/par kr. 300,00
Gæster pr. foredrag kr. 35,00