Tilbage til index


BESTYRELSEN  19.marts 2019
Formand Pia Nielsen, Birkevænget 8, 4220 Korsør, tlf. 4083 1392    Send mail                           
Kasserer Kirsten Christensen,  Kjærsvej 10, 4220 Korsør, tlf.  5837  3263   Send mail                                                   
John Ernst Hansen,  Vagtelvej 8, 4220 Korsør, tlf.  2423 2358  Send mail

Annette Madsen, Strandager 18, 4200 Slagelse, tlf.  5854 9177  Send mail

Kay-Verner Christiansen,  Linde Allé 43 st.tv., 4220 Korsør, tlf. 3026 6270   Send mail

Suppleant Ib Dyrkjær, Strandvej 6 A 1. 4220 Korsør, tlf. 5122 2189      Send mail
Revisor Lise Roed Sørensen, Fuglebakken 3, 4220 Korsør, tlf.  5837 1780
Revisorsuppleant Jonna Green, Christiansgave 43, 4220 Korsør, tlf.   5837  5168
Webmaster Clara Svendsen, Helenevej 23, 4220 Korsør, mobil    2652 6576     Foreningens hjemmeside: www.korsoerslaegt.dk  

Mødested: Biblioteket i Korsør, indgang Bernstensgade 3, 1.sal.
Mødetid:  Tirsdage kl. 19.00 (indgang aflåses umiddelbart efter kl. 19.00)

Bliv medlem:
Kontingent pr. person kr. 200,00/par kr. 300,00
Gæster pr. foredrag kr. 35,00