Hjem

Korsør Slægtshistorisk Forenings historik

 Det hele begyndte som et aftenskolekursus i slægtsforskning i efteråret 1976 på Byskolen i FOF-regi. Dette kursus varede i 2 sæsoner. 

Så foreslog læreren Jens Højgård Sørensen, at man dannede en forening. Den blev stiftet i september 1978. Mødestedet blev i bibliotekets lokaler, hvor foreningen stadig holder til.

I de første år var der ikke fastsat kontingent, ingen vedtægter, det var nærmest en studiekreds. Der blev betalt et beløb en gang imellem, som blev brugt til køb af bøger om slægtsforskning, disse blev fælleseje. Bøgerne blev opbevaret på biblioteket i et rum ved siden af foredragssalen.
Foreningens første formand var medstifteren Jens Højgård Sørensen. Senere blev Inger Bechmann Johansen formand. Efter hende kom Vagn Winther og Flemming Ludvigsen på formandsposten.

I 1992 tog Karin Vedel over som formand, hun var på posten i 20 år. Hun valgte at stoppe som formand ved generalforsamlingen d. 21.marts 2013 efter en et-årig periode. Hun er nu foreningens æresmedlem. Karin fik iøvrigt indført både vedtægter og kontingentbetaling i sin tid som formand.

Hans Burchardt blev ved denne generalforsamling valgt som formand for 1 år, og valgt igen for 2 år ved generalforsamlingen d. 20. marts 2014.

Ved generalforsamlingen d. 17. marts 2016 afgik Hans Burchardt som formand.

Nyt valg til bestyrelsen Kay-Verner Christiansen og Benny Hansen. Senere ved konstitutionen d. 11. april 2016 blev Kay-Verne
r ny formand - valgt for 2 år.

Ved generalforsamlingen d. 27. marts 2018 afgik Kay-Verner Christiansen som formand.

Nyt valg til bestyrelsen John E. Hansen for 1 år. Pia Nielsen og Annette Madsen for 2 år. Ved konstitutionen 27.3. 2018, blev Pia Nielsen ny formand, valgt for 2 år.

Generalforsamlingen d. 19. marts 2019 - Benny Hansen trådte ud af bestyrelsen. Kirsten Christensen blev genvalgt for 2 år. Kay-Verner Christiansen blev valgt for 2 år. John E. Hansen - genvalgt for 2 år. Ib Dyrkjær blev valgt som suppleant til bestyrelsen for 1 år.