Tilbage til IndexTorsdag den 9. april 2015


Desværre var det kun 10 medlemmer, der deltog i vores besøg på Korsør Kirkegård. For man kunne godt have ønsket, at der var flere til at deltage i den meget vellykkede aften, hvor et særdeles smukt forårsvejr viste sig fra sin bedste side.
Gartnerformand, Henrik Sørensen, startede med at byde velkommen og optrådte som en engageret og vidende guide hele aftenen igennem.
Derpå gik vi en runde for at se på 12 forskellige gravsteder. Der fortalte Henrik interessante ting om disse, suppleret af historiske facts ved Karin Vedel og Hans Burchardt. Kirkegården er for tiden ved at skifte karakter, og mange nye tiltag med hensyn til beplantning og anlæg af afsnit – bl. a. et lapidarium (samling af interessante gravsten fra de forskellige tidsepoker) – blev der orienteret om. Så blev der tid til en forevisning af kapellet samt en redegørelse for, hvorledes kirkelige handlinger bliver afviklet der.
Til slut blev vi inviteret på kaffe med kage i frokoststuen, hvor der blev orienteret yderligere, og hvor der var lejlighed til at stille spørgsmål.  
ref. Hans Burchardt


tekst på stenen:
Krigsråd
Jørgen T.L. Dyrhauge
opsynsmand ved Belttranporten
f. 17.februar 1799
d. 18.maj 1888
og hustru
Johanne Rasmine Dyrhauge
f. Vedel
f. 12.januar 1804
d. 15.marts1891