Hjem
Mødekalender for sæson 2020

Alle møder afholdes tirsdage kl. 19.00 på Korsør Bibliotek, Bernstensgade 3 - mødelokalet 1.sal.Hav altid din PC med
- så er du godt hjulpet


2020:   1. halvår fra januar - marts måned inkl.

medbring computer - så er du godt hjulpet

07. januar 2020 - start på forårssæson og kontingentbetaling.

Tilrettelæggelse af mødeaktiviteter for 1. halvår 2020, hvor medlemmerne kommer med
forslag til emner.

Samtidig ser vi på nye hjemmesider for "Danske Slægtsforskere" og  "Lokalforeningen".

              
21. januar 2020        Medlemsaften - Workshop - vi mødes og hjælper hinanden

04. februar 2020       Legacy slægtsprogram - vi ser nærmere på programmets muligheder

18. februar 2020       Foredrag af historiker og journalist Henning Frandsen:
                                   "Min farmor og de andre faldne kvinder"

Foredraget skal med udgangspunkt i min farmors historie handle om de kvinder, der i første halvdel af 1900-tallet havnede på samfundets bund, som foragtede enlige mødre, kaldet "faldne kvinder".
                                                        
                                    
03. marts 2020           Medlemsaften - workshop - vi arbejder med salldata, med de mange                                          muligheder og hjælpemidler  
        
17. marts 2020           Generalforsamling
 
31. marts 2020 
         Forårsafslutning kl. 18.00
 

   
                                  
                                               
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------