Tilbage til Index

Medlemsmødet Torsdag den 19. Februar 2015

blev afholdt i formanden Hans Burchardts regi.

Hans har begået en atikel til
Årbog 2015 for Historisk Forening for Midt- og Vestsjælland.

Emnet er Mindesten for de fra
Korsør faldne soldater gennem tiden.
Artiklens titel:
"Rådhushaven - et usædvanligt mindested"

hans 1
Ganske interessant; enhver der bor, eller har boet i Korsør, kender haven foran det gamle Korsør Rådhus.

Hans Burchardt gik dybere ned i de faldne soldaters liv og færden, og kunne endda nævne nulevende efterkommere.
Også tilstedeværende medlemmer af foreningen kunne tilføje viden.

hans 2

Vort medlem Birgit Lund lægger en blomst hvert år ved sin tipoldefars minde:

birgit

Årbogen kan erhverves hos boghandleren eller hvis man er medlem af omtalte forening, er den includeret i medlemsgebyret.