Tilbage til INDEX

Torsdag d. 10. september 2015:
Så er sommeren gået på hæld, og nu skal vi igang med vore møder.

Vores medlem Kay-Verner Christiansen, som er meget aktiv i sit engagement på Korsør Lokalhistoriske Arkiv, vil denne aften holde et foredrag med titlen:
"Fra indlevering over registrering til Arkibas og arkiv - set med slægtsforskerøjne".

Vi har fået tilsagn fra ham om at supplere sit foredrag med en orientering om de ændringer, der er kommet til, når vi benytter Arkivalier Online.


Torsdag d. 24. september 2015:
Hvad er vel en sæson uden et besøg af Kurt Rehder? Dennegang vil han holde et foredrag med titlen: " Rundt om Frølunde". Han har jo mange gange demonstreret sin evne til at finde overraskende og spændende ting, og mon ikke der vil være et og andet, vi ikke har hørt om før?Torsdag d. 8. oktober 2015:
Medlemsaften med workshop. Her er der lagt op til, at medlemmerne tager et eller andet med. Det være sig uløste problemer eller spændende slægtsforskerresultater at delagtiggøre andre i. Medbring gerne din pc. Vi har så ofte foredrag - her bliver der mere tale om en hyggelig aften, hvor vi hver især må skabe aftenens stemning.

 Torsdag d. 22. oktober 2015:
Som opfølgning på den iøvrigt vellykkede kirkegårdstur i foråret vil Jytte Skaaning causere over følgende emner bl.a.: Begravelsesprotokoller, kirkegårdsregnskaber og begravelser. For såvidt et relevant emne:  Alle vore aner er jo på et eller andet tidspunkt begravet på en kirkegård

 
Torsdag d, 5. november 2015:
ups - alligevel møde i foreningen.

Besøg i Tårnborg Kirke. Ulla Vedel vil fortælle om kirkens historie, og hvorfor den ligger (næsten) helt alene der. Historien er spændende, og der vil også blive fortalt om de interessante ting, der er at se i kirken.
Vi mødes ved indgangen til kirken kl. 19.15. Prøv at få kørelejlighed, hvis du ikke selv kører. Husk at medbringe kaffe, te, øl eller vand.


Torsdag d. 19. november 2015:
Vi  fortsætter med en workshopaften. Hvordan gik det sidst? Der udsendes gerne et brev til medlemmerne om et specifikt emne fra de, der måtte ønske det. Formanden modtager henvendelser.


Torsdag d. 3. december 2015:
Julemøde.
.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.  Hvis ikke andet er oplyst finder møderne sted kl. 19.15 på Korsør Bibliotek, indgang i Bernstensgade 3  1.sal, 4220 Korsør.