Tilbage til index

Program for 2. halvår 2014:

 

Torsdag d.11. september

Foreningens nye hjemmeside præsenteres af  Clara Svendsen på vores første møde i efteråret. Hjemmesiden, hvis etablering blev vedtaget på generalforsamlingen d. 20. marts 2014. Der vil endvidere blive en orientering om en onlinekalender på DIS-Slægt & Data/SSF - denne kalender kan bruges som en eventuel reklame og yderligere oplysninger om vores programsatte møder, og vi kan se andre foreninger der har indtastet deres møder mv. 

Flemming & Clara deltog den 3. maj 2014 i en work-shop netop om denne kalender, hvor undervisere var fra DIS og SSF. Nemlig Jørgen Kristensen, Kirsten Andersen og Lena Sørensen.

OBS!  PROGRAMÆNDRING som nedenstående:

Torsdag d. 25. september:  sted Korsør Lokalarkiv

Så er Jytte Skaaning, lokalarkivar,  tilbage igen: ”Lokalarkiver og slægtsforskere – hvordan kan vi supplere hinanden?” Samt: ”Hvad kan slægtsforskere finde på lokalarkivet?” Et relevant emne efter besøget den 3. april 2014 på Lokalarkivet i Korsør. Der bydes på kaffe og småkager.

Torsdag d. 9. oktober

Ove Jensen, Korsør, som har gæstet os flere gange, kan præsentere en ny publikation: ”Fra Slottensgade og ned til Havnen”. Der er tale om et foredrag, som hviler på et hæfte svarende til de, han har udgivet flere af de senere år. Altså om ejendommene og beboere i de gamle gader i Korsør.

Hæftet kan købes og koster kun  40 kr.

 Torsdag d. 23. oktober

Foredrag og orientering ved centerleder fra mormonkirken i Slagelse, Helle Hirschmann: ”Mormonernes hjemmeside, FamilySearch.”

Torsdag d. 6. november                                

Cand. mag. i historie Michael Dupont, Rigsarkivet, er vor gæst, og holder foredrag om ejendomshistorie: ”Ved du, hvor dine forfædre boede?”

De fleste kender kun landsbyens navn, men ikke den eksakte matrikel. I mange tilfælde kan man føre en ejendoms historie flere hundrede år tilbage i tiden, og måske står huset der endnu! Kom og hør, hvordan du finder frem til dine forfædres bopæl. Vi kommer også ind på gamle matrikelkort og udskiftningskort.

Torsdag d. 20. november

Historiker Jesper Vaczy Kragh fra Svendborg Omsorgsmuseum vil holde foredrag over følgende emne:

”Anbragtes historier gennem tiden.” En fortælling om de mange mennesker, som har levet på samfundets skyggeside. Hvordan var det at være anbragt? Vi vil også høre om forskellige typer kildemateriale, som kan findes i arkiverne hos Statens Arkiver.

Torsdag d. 4. december

Vi skal have et hyggeligt julemøde, hvor der startes med lidt at spise. Nærmere om traktementet og pris udsendes senere. Efterfølgende vil Kurt Jacobsen fra Korsør By- & Overfartsmuseum vise videofilm og lysbilleder fra det gamle Korsør.


 
movie