HjemReferater  2018-2019Julemødet d. 3. december 2019

Så blev det næsten jul, vi var 19 deltagere til denne aften. Lis og Hans var tovholdere, og havde pyntet et fint bord. Stor tak til dem for det hele.

Vi begyndte spisningen, fint smørrebrød, Lise stod for et par kvizzer bl.a. med julesange og juleskikke. Der efter var der pakkespil, som afvikledes under megen moro, dog var alle ikke lige heldige med at score pakker, men der var god stemning alligevel. Fine muffins, som Birgit stod for, og flere havde lækkerier med. Så var der ikke plads til mere guf denne aften.

Det hele sluttede omkring kl. 21.00.

Formanden var også tilstede og nævnte at vi er på igen fra januar 2020.

Gode jule- og nytårsønsker til alle.Næste møde tirsdag d. 7.januar 2020 hvor der bl.a. er kontingentbetaling.


ref. Clara S.

=======================================================================

Mødet den 19. november 2019

Vi var 16 fremmødte, mødet blev ledet af  Kay- Verner grundet formanden Pias  fravær.
Vi startede med at organisere vores jule-komsammen, som Lis og Hans havde forberedt.

Her efter blev vi  informeret om Ancestry og Rigsarkivets "byttehandel".

Citat af Kay-Verner:
På kortet, du nu får frem, klikker du på Danmark og vælger “Danmark, kyrkböcker 1812-1918”.
Vær dog opmærksom på, at indekseringen ikke er afsluttet, så du vil måske ikke finde alt, hvad du kunne forvente.  
De tilsvarende data bliver også tilgængelige på ddd.dda.dk en gang i løbet af 2020, i første omgang dog uden direkte link til den berørte kirkebogsside. Citat slut
.

Brugere af "Danske Slægtsforskere" kan nu bruge https://www.slaegtogdata.dk/aktuelt/nyheder-1/nu-soegbare-danske-kirkeboeger-fra-ancestry

Kay-Verner gjorde endvidere opmærksom på Lars Jørgen Helboes side
http://ao.salldata.dk/

sall

og hans meget omfattende links.

Vi fik også informationer om arkiv.dk billeder mv. Ligesom en fin orientering om det Svenske Riksarkiv  og søgning i deres arkivalier.

Efter kaffepausen omtaltes muligheden for at lægge efterlysninger ud på Facebook.

Det blev en udmærket lærerig aften. Næste møde er julemødet den 3. december 2019  kl. 18.00
medbring pakke til julespillet til omkring 30.- kr.
  husk bestik, tallerkner, glas mv. og egne drikkevarer.


Ref: Clara Svendsen

  

Mødet den 5. november 2019

Endnu en god aften i slægtsforskningens tegn. 18 medlermmer deltog. Emnet var Danish Family Search Dog kom der lidt spredte emner på banen, men vi fik svar på det hele.
Vi begyndte med at logge på programmet for oprettelse af medlemsskab og her skal der bruges koder. Vi prøvede at følge en person Jens Larsen - og så kan man fra dette opslag komme direkte ind på kirkebøger/folketælling mv.

Der var også tid til at vi selv kunne prøve med egne  aner. Der blev lidt diskussion om betaling for at bruge denne søgemulighed, idet nogle havde fået en mail om betaling af kr. 200,- det var ikke for at bruge den, men betaling for at være reklamefri - da der kommer reklamer op på dette program. Så det var ikke for medlemsskabet - fortalte Pia.

Vi sprang lidt til en anden søgemulighed, nemlig  Dansk Demografisk Database  det er rimeligt nemt at søge her, men for at få det hele med f.eks. hvis du søger på Peter/Peder, som nu tællingsmanden har stavet/skrevet - eller for den sags skyld indtasteren - kan du gardere dig lidt ved at skrive %  imellem navnes stavemåde Pe % er, så får du begge stavemåder med.

Husk arkivernes dag lørdag d. 9. november 2019  ml. kl. 10-15 på Lokalhistorisk Arkiv for Korsør & Omegn

ref. Clara S.

Næste møde den 19. november 2019
Opsamling af emner fra møder  i efteråret -
og slægtsforskere hjælper hinanden


========================================


Mødet den 22. oktober 2019

Aftenen var i foredragets tegn. Stadsarkivar Christoph Klinger, fra Slagelse  Stadsarkiv fortalte om "menneskeliv fra vugge til krukke".
19 medlemmer var mødt op, og der var fuld valuta for pengene - et fantastisk meget spændende og oplysende foredrag.
Der var fine overskuelige plancher til foredraget. Der blev fortalt, at stadsarkivets materialer fyldte 2,3 km hyldemeter og var opbevaret i Dalmose. Det er muligt at stille spørgsmål til stadsarkivaren, men kom med konkrete oplysninger om person/lokalitet m.v.

Her er lidt om hvad der blev omtalt:  Arkibas 5   arkiv.dk  (ingen facebook eller twitter).
Oplyste, at Stadsarkiv er et offentligt arkiv og Lokal arkiv er ude i byerne/lokalområdet.  Man kan også finde boligadresser på Weblager.dk  Er det noget med regional- og lokalaviser kan det måske fndes på infomedia  

Fotografering af monumenter blev også nævnt, ja der er nok af muligheder for at søge efter lidt af hvert.

De 7 F-ere -  èn og anden har jo nok en ane/slægtning i det forum:
Fruentimmere - Folkehold -  Fattige -  Fallenter -  Fjolser -  Forbrydere -  Fremmede

Til sidst blev arkivernes dag nævnt - det er lørdag d. 9. november 2019 - emnet er bl.a. turisme. Læs mere om dette i linket.

Ja det var vist en ordentlig mundfuld - det er bare om at se på de skrevne links.

Stadsarkivaren Christoph Klinger vil meget gerne hjælpe i det omfang tiden tillader det - her er hans mailadresse  og telefon nr. 5837 3942.

ref.Clara S.
Næste møde er d. 5. november 2019
Emnet er: Danish Family Search000000000000000000000000000000000000000Mødet den 8. oktober 2019

Så mødtes vi til slægtsforskeraften igen, og vi var 18 forventningsfulde deltagere. Aftenens emner var:  Personlig fortælling fra Jørgen Fink, samt oplæg fra formanden Pia vedr. søgeprogrammet Sall Data m.m..

Jørgen Fink berettede, at han havde forsket omkring 10 år i sin slægt. Det var en utraditionel metode han brugte, men det var optimalt for ham. Han holdt styr på anerne ved at have små post-it lapper, som blev sat på en plade - der kunne han så flytte rundt på dem, så de kom ind i den rigtige rækkefølge, alt efter hvad der blev fundet af slægten. Han fortalte lidt historie omkring anerne - det meste søgemateriale han brugte var bl.a. lægdsruller, folketællinger og kirkebøger. God fortælling og om hvordan man også kunne bruge det materiale, man kan finde om sin slægt.

Så kom formand Pia på banen med emnet Sall Data.  Her kan det være en god idè, at bruge både hovedbog (HM) som præsten skriver og kontrabog (KM) som degnen skriver, idet der kan være forskel på beskrivelser af den fundne person. På Sall Data findes også jordemoderprotokoller, (medicinske arkivalier) der står også hvor mange børn kvinden har født i forvejen. Vi hørte også om  at finde sogne Sogn.dk
Der er også søgemuligheder på danske kirker  - og der er flere sider hvis du søger på Google  -  muligheder er der mange af.


referat af Clara S.


Næste møde er tirsdag d. 22. oktober 2019
 et foredrag fra Stadsarkivar Christoph Klinger, Slagelse
"Menneskeliv fra vugge til krukke"


======================================================================


Mødet den 24. september 2019

Vi  havde Legacy på programmet. 15 medlemmer var mødt op,  og lige et måske kommende medlem Aksel Olsen.

Formand Pia bød velkommen og opfordrede alle til at komme med spørgsmål til aftenens emne.

Der kom hurtigt spørgsmål til programmet, om f.eks. hvordan man skriver teksten til en persons livsforløb. Pia orienterede om anebogens muligheder. Det er i virkeligheden et stort og omfattende emne som også inkluderer "efterslægtsbog",  "efterslægtsberetning" samt diverse "tavlerapporter"og alle indstillings mulighederne kræver et nærmere studium. Alt dette finder du under menulinien "rapporter- bøger".

Efter en velfortjent pause, fortsatte Pia med at forklare om det "røde mærke" der kan være ud for navnet. Det signalerer at "der muligvis er et problem med indtastningen"

"Mulige problemer" der i tidligere Legacy versioner hed "validering", finder man i menulinien "funktioner". Punket blev gennemgået  fint, også her er det nødvendigt, at krydse af hvad man ønsker programmet skal kontrollere for, inden man sætter valideringen i gang. Herefter var der mulighed for yderligere spørgsmål omkring Legacy.


En god og lærerig aften for os slægtsforskere.

ref. Clara S.
Næste møde er d. 8. oktober 2019
Her vil Jørgen Fink fortælle om spændende opslag i kirkebøger.
Efterfølgende er der Sall Data på programmet, her fotælles om nye forskellige muligheder i dette program for slægtsforskere
.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOmødet den 10. september 2019


Så blev det første møde efter ferien. Vi var mødt 12 medlemmer op, samt et måske kommende medlem Ove Olsen, han har forsket i omkring 4 år, ikke på pc, men løsblade systemet.

Formand Pia N. bød velkommen, og orienterede om henvendelse fra Samsø foreningen, om oplysning om personer på et tilsendt foto, med bl.a. Tove og Arne Thunbo, men vi kan ikke hjælpe her.

Så kom en del om vores hjemmeside, som fik ros for nye tiltag, så som forsidebillede, samt foreningens album m.v.

Samtidig orienterede formanden om DIS - "Danske Slægtsforskere" og deres hjemmeside, med vores programmer på, her er Pia webmaster.
Der blev også vist forskellige søgesider, bl.a. forum. For at få hjælp skal man være medlem. Her får man så 4 medlemsblade pr. år.

Hvori der er mange gode artikler og tips.

Forøvrigt kommer der en ny forside på DIS i 2020.

Rettelse:  Der er reception på Korsør Lokalhistorisk Arkiv, på Korsør Fæstning, onsdag d. 18.september kl. 15.00 i forbindelse med udgivelse af hæftet om Svend Aage Henriksens arkiv.
SE OVENFORbiblioteket i Korsør nej det er på Korsør Lokalhistorisk arkiv reception onsdag d. 18. september 2019 kl. 15.00, hvor tømrermester Svend Aage Henriksens arkiv bliver beskrevet med personer, lokaliteter og begivenheder i Vemmelev og omegn..

Fra medlemmer bl.a. Benny kom et forslag om, at lave et arkiv om de hjemmesider vi bruger, der var ikke så meget stemning for det, idet vi hver især har vores eget system, nogen i f.eks. bogmærker/mapper.
Her kom det så frem, at mange ikke lige vidste noget om bogmærker/favoritter, eller hvordan man gemmer de mest brugte sider her. Det kommer op som et programpunkt senere.

Der var også en orientering fra Pia om nye tiltag på Sall Data, som blev vist på skærmen. Der blev også vist hvordan du bruger "incognito" når du søger, den sletter spor efter hvor du har været på IT.

Der kommer nye programpunkter, som blev foreslået af medlemmer f.eks. mere om Sall Data, Danish Family Search, lægdsruller, Family Search, samt mere Legacy. Måske også lidt mere om brug af pc i almindelighed, det lød til at flere gerne vil have gennemgået det mere basale om brug af metoder m.m. på pc. (Windows kursus)

Næste møde tirsdag 24. september 2019 kl. 19.00  hvor du kan høre om LEGACY - send gerne dit sprørgsmål om dette til Pia.

ref. Clara S.

 
---0000---

Forårsafslutning  2. april 2019 - Mødetid kl. 18.00Spisning og  derefter vil

Anette Madsen komme med indlæg om en - "Tidslinje" for hendes aner


Formand Pia Nielsen bød velkommen til dette møde, som er sidste i sæson 2018/2019. Vi var 18 medlemmer, som hyggede sig med bestilt smørrebrød og egne medbragte drikkevarer. Senere til kaffen havde Lise Roed Sørensen bagt en lækker kringle, sikke en god aften.

Herefter kom Anette Madsen med sit foredrag om hendes aner, som var så langt tilbage til 2  x tip. Spændende fortælling.

Så hyggede vi videre med en sjov quizz om hvor drikker man hvad - drikkevarer man sjældent hører om som f.eks. Koskenkorva, Rakija  og Svarti Dauqi m fl. Det var Birgit Sørensen, der var den opfindsomme her.
Hans Larsen havde alle  13 rigtige - flot - der var også høje point til andre og præmier var udenlandsk øl.

Så er aftenen ved at være gået, dog lige en meddelelse fra formanden om at vi i sæson 2019/2020 begynder d.  10. september 2019 kl. 19.00  - her skal vi drøfte sæsonens emner mv. og ud fra det vil der blive lavet en mødekalender. 14 dage senere d. 24.sept. er der Legacy på programmet.

anette

Så er det gå hjem tid -  og vi ser frem til en blændende og spændende sæson 2019/2020 -  god sommer til alle.


Vel mødt den 10.september 2019

ref. Clara S.

oooooooooooooooooooooooooooo


Generalforsamling tirsdag d. 19. marts 2019

referat herfra
Formand Pia Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen. Samtidig præsenterede hun et nyt medlem, nemlig Jørgen Kjeld Fink.
Vi var 18 fremmødte.

Generalforsamlingen gik igang.

1. Valg af dirigent og referent. Her blev Poul Dahl valgt som dirigent - og tog ordet herfra.
Som referent blev foreslået Clara Svendsen, som modtog valget og der blev straks skrevet et referat.

2.  Formandens beretning for sæsonen kom vidt omkring. Der har været 13 slægtsaftener - heraf et foredrag udefra, nemlig af Jytte Skaaning, som fortalte om skifter.
Her har også været indslag fra medlemmerne, bl.a. Anette Madsen fortalte om Laurits Andersen, der drog til Kina.
Flemming Svendsen fortalte om Olga Svendsen.
Foreningens 40 års jubilæum blev også omtalt - det var et godt og hyggeligt arrangement, på Lokalhistorisk Arkiv fortalte Kurt Rehder en grusom slægtshistorie.
Herefter var der spisning på Restaurant Madam Bagger, hvor foreningen var vært.
En annonce i Korsør Posten berettede om jubilæet, det var ikke særlig megen omtale.
Senere kom en 3-spaltet annonce i Korsør Posten, som formanden stod for.
Nye medlemmer er der også kommet - formand og medlemmer gør meget ud af at orientere om "hvordan finder jeg". Vi er tilfredse med, at der tages hånd om dem, og vi andre får også frisket viden op.
Formanden syntes også, at vi har en aktiv hjemmeside - det er godt at høre - så kig ind en gang imellem. Siden 2015 har der været 380 forespørgsler omkring indtastede bøger og 9.976 sidebesøg.
Vi har den 20. december 2018 indgået en aftale med Danske Slægtsforskere og er kommet på deres hjemmeside med annonce for foreningens program, 60% af vores medlemmer er med i Danske Slægtsforskere.
Hvad man kan bruge medlemskabet til, bliver taget op i den nye sæson.

Ved vore møder i foreningen er der 70% deltagelse i sæsonens forløb.
Der var spørgsmål til beretning fra Clara, om hvad der er sket med de foldere der er trykt.
Formanden fortæller, at de er lagt ud på forskellige strategiske steder.
Beretningen blev godkendt.

3. Kassereren  fremlagde det reviderede regnskab  dette blev efter en gennemgang godkendt.

4. Indkomne forslag: ingen

5.  Fastsættelse af kontingent 2020: ingen ændring

6.   Valg af medlemmer til bestyrelsen:  Kirsten Christensen - genvalgt for 2 år
John E. Hansen - genvalgt for 2 år. Nyvalgt i bestyrelsen: Kay-Verner Christiansen  - valgt for 2 år.
Valg af suppleant:  Ib Dyrkjær - valgt for 1 år.

7.   Valg af revisor og revisorsuppleant:
Lise Roed Sørensen - revisor - genvalgt for 1 år
Jonna Green - revisorsuppleant -  genvalgt for 1 år. (ikke tilstede, men valgt med tilsagn)

8.   Eventuelt  -   Ib foreslog, at vi skulle lave nogle ekskursioner rundt omkring - og med fælleskørsel - det vil blive drøftet i bestyrelsen. Ellers lidt debat
om forskellige emner.

Formanden kom med en afsluttende bemærkning.

Dirigenten takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen.

Så var der kaffe og en skøn kringle, som Lis og Hans medbragte -  ku´ ikke være bedre.

Formanden viste hvordan vi kan bruge hjemmesiden for Danske Slægtsforskere, f.eks. skrive spørgsmål, og læse hvad der er skrevet og fortalt om af andre.
Der er noget man ikke kan se uden at man er medlem, det koster kr. 250.- om året.

Næste møde: Forårsafslutning  2. april 2019 - Mødetid kl. 18.00 - Formanden Pia bestiller smørrebrød efter aftale - husk tallerkner + bestik m.m.
Anette Madsen kommer med indlæg om en - "Tidslinje" - (en oversigt over datoer eller årstal for væsentlige begivenheder i et forløb) for nogle af sine aner.

ref. Clara S.--000000---

Mødet tirsdag d. 5. marts
2019 kl. 19.00


  Slægtsforskere hjælper hinanden
referat herfra

Formand Pia Nielsen bød velkommen til de 12 medlemmer der var mødt op. Aftenens emne gik ud på at stille spørgsmål - så som "hvordan/hvor finder jeg" osv. Der var en del spørgsmål. Desværre var relevante oplysninger ikke med til mødet, så det var ikke lige til at finde.
Pia fortalte også om Danish family Search, der var flere der brugte den, men vi fik alligevel lidt tip  med på vejen om den søgemulighed. Der skal adgangskode til, hvilket er let og gratis at komme på.
Der var en del spørgsmål om døde/begravelser, bl.a. blev der fortalt om Aneguf , som omhandler døde hvorpå der er udstedt proklama via Statstidende, men der er også begravelses opslag i kirkebøger og andre steder på nettet.
Mediestream blev lige nævnt, f.eks. om at aviser kan læses på bibliotekets pc-er, du skal bruge din kode som du har til at låne bøger der. Husk at tage en usb-nøgle med, hvis du skal have kopi af det fundne/læste. Der er lidt tvivl om egen pc kan benyttes.

Så lige en særmelding  næste møde er generalforsamling og det er d. 19. marts 2019 kl. 19.00

Efter generalforsamlingen er der almindeligt medlemsmøde

ref. Clara S.


--------------------------------------00--------------------------------------------

Mødet tirsdag d. 19. februar 2019 kl. 19.00,

hvor programmet handler om Mediestream (den digitale indgang til historiske avissider) medbring PC


referat herfra
 Formand Pia Nielsen bød velkommen til medlemmerne - der var 19 ialt, som var interesserede i mediestream - og hvordan vi bruger det.
Vi kan se og søge i aviser indtil d. 31.12.1918 så kan vi også søge i "ejerløse aviser", dvs. aviser der ikke er her mere, der er udgået, der kan vi naturligvis søge til de "lukker".
Pia havde være på det kgl. bibliotek for at søge på hendes slægt, hun fandt også noget, men desværre ikke med billede.
Hun var der selvfølgelig også for at kunne videre give sin viden om det til os, og det gjorde hun virkelig godt.
 
Når man er på  "mediestream", er det en fordel at skrive personens navn i anførselstegn, og hvis man har en periode.
På de store statsbiblioteker kan man læse næsten op til dato. Vi kan ikke læse alt på egen pc, men tag din pc med på dit bibliotek, der er mulighed; i Korsør er programmet til fri afbenyttelse. Så kan du gemme det du har fundet - tag en usb med  - for evt. at gemme der.
Det var virkelig en inspirerende aften og det så ud til at alle fik noget med hjem til at arbejde videre med.

Pia fortalte også om billedet der skal på vores opslag i DIS - det er et flot sort/hvidt billede af Fæstningen, indsejlingen til Korsør havn, samt nogle af de gamle Storebæltsfærger i baggrunden. Det var ikke en nem opgave, man må jo ikke bare "tage" billeder fra internettet uden tilladelse.

Til kaffen fik vi alle tiders brugsvigerkage, og det var Lis og Hans der skar for. Det var vist noget med rundt - så til lykke med og tak for kage - forresten havde Karin hjertet med - altså også det af chokolade.
Sikke en aften - "slægtsforskning" - det er det vi samles om.

Næste møde er tirsdag d. 5. marts 2019 - her er der programændring - idet vi har fået flere nye medlemmer - så aftenens program vil være: Slægtsforskere hjælper hinanden - stil spørgsmål - skriv det ned - måske vil du sende det til Pia inden mødet - så har hun også mulighed for at forberede og komme med gode svar. Det programsatte om Københavns Stadsarkiv mm. kommer på i næste sæson.

ref.Clara S.


Vi mødtes tirsdag d. 5. februar 2019 kl. 19.00 hvor Jytte Skaaning
fra Korsør Lokalarkiv fortæller om skifter


referat herfra

Formand Pia Nielsen bød velkommen til Jytte Skaaning, 19 medlemmer, 2 gæster, samt en tilhører i baggrunden, som var mødt op til denne aftens foredrag. Flot fremmøde.

Formanden berettede om DIS, Danske Slægtsforskeres hjemmeside, hvor Korsør Slægtshistoriske Forening var kommet på programsiden med kommende arrangementer.

Jytte S. gennemgik meget grundigt skifternes opbygning, og vi fik fine kopier af plancher, som er nemt at finde rundt i. Ikke at det er nemt at arbejde med skifter, men skemaer gør det meget mere overskuerligt. Der blev også vist eksempler, som vi kunne slå op på vores pc, og danne os et godt indtryk at et skifte.
Man kan finde skifteprotokoller med de tilhørende skiftedokumenter, sidstnævnte er meget vigtige for at få det fulde overblik over skiftet.

Der blev vist forskellige hjemmesider til at hjælpe, bl.a. http://www.faesterogskifter.dk -  http://www.dsodense.dk
http://www.genea.dk/bibliotek

Der blev søgt efter skifter på Salldata, samt registre, og anmeldelser af dødsfald - dødsanmeldelsesprotokollen.  Der blev gjort opmærksom på muligheden for at få mere/mindre kontrast til tekst i opslaget, denne mulighed var ny for nogle, teksten tit er svær at læse lige som den står, så lysere eller mørkere tekst kan måske hjælpe.
Når kirkebøgerne mangler, kan denne side måske være nyttig.

 http://www.msff.se/Forska/Danmark/docs/landsarkiv/LAK-Manglende-Kirkebog.pdf

På arkivalier online findes ligeledes vejledninger til skiftesider mv.
 

Mødet sluttede ca. kl. 21.15.

Næste møde er tirsdag d. 19. februar 2019 kl. 19.00, her er programmet om Mediestream (den digitale indgang til historiske avissider) medbring PC - prøv at finde nogle af jeres aner.

ref. Clara S.


---------------------------------------00-------------------------------------------


Vi mødtes tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 19.00 hvor LEGACY var på programmet.


referat herfra

Formanden Pia Nielsen bød alle velkommen til dette møde. 11 medlemmer var mødt op samt 2 gæster. Gæsterne var Lise Johansen og hendes søster Bente Madsen.Vi håber, at de får lyst til at blive medlemmer af foreningen.

Aftenens program var slægtsprogrammet Legacy v/Pia Nielsen.

Pia fortalte lidt om, hvor vi finder oplysninger om vores aner, bl.a. i kirkebøger og folketællinger. Husk også at google dine personer, hvilket ofte giver oplysninger/links, som vi kan bruge. 

For at holde styr på anerne, får de fleste brug for et slægtsprogram. Mange i vores forening bruger slægtsprogrammet Legacy.

Derefter gennemgik Pia meget grundigt, hvordan vi kan opsætte programmet.
Vælg: Valg-Tilpas. Pia gennemgik og kom med forslag til alle 12 punkter. Vi var så ivrige, at vi næsten glemte at holde kaffepause, men en lille pause blev det til.

Efter pausen fortalte Pia lidt om, hvordan vi indtaster, men tiden var ikke til, at vi selv arbejdede med på vores computer, så vi lyttede, stillede spørgsmål og tog måske nogle notater.

Næste møde er tirsdag d. 5. februar 2019.  Her kommer Jytte Skaaning fra Korsør Lokalarkiv, og fortæller om skifter. Medbring PC.

ref. Lise R.S.

----------------------------OO-------------------------------

Vi mødtes tirsdag d. 8. januar 2019 kl. 19.00
Hvor der var kontingentbetaling kr. 200,00 pr. medlem - kr. 300,00 for medlemspar.

referat herfra

Formanden  Pia bød velkommen til denne aften og vi var 15 medlemmer der var mødt op. Først skulle kontingentbetaling for det nye år være i orden. Der blev også budt velkommen til et måske kommende medlem, Lise Johansen, som dog lige var med på en kigger iaften.

Derefter orientering om det nye samarbejde med Danske Slægtsforskere (DIS), som blev besluttet skulle nyde fremme på et bestyrelsesmøde i december.  Formanden vil arbejde videre på, at vi skulle stå som lokalforening på deres side, og med de programmer vi har. Vores hjemmeside klarer vi selv indtil videre. Vi kan søge tilskud til arrangementer, som vi vil afholde ud fra hvor mange medlemmer vi er, men skal selvfølgelig aflægge regnskab for de brugte midler. 

En bred orientering om sider for slægtsforskere, nemlig: Bovrup-arkivet, som er en afskrift af medlemskartoteket for Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti (DNSAP). Personer der er anført på denne liste er fødte før 1908. Samtidig en forklaring om
 "Oeders efterretninger 1771" -  den omhandler personer der er på fattighjælp, det er ikke en folketælling, og gælder kun denne oplistede person.

Lise Johansen, som var her i aften og os andre fik lige en gennemgang af hvordan man begynder som slægtforsker, med at finde sit ophav i en kirkebog, og  en fortælling om at man "graver" tilbage fra far/mor.Og selvfølgelig går til de familiemedlemmer, som stadig er her, for at få så mange oplysninger om slægten som muligt.

En orientering om det kommende program tirsdag d. 22. januar 2019, hvor det vil være "Legacy" der er på programmet, og hvor det er Pia Nielsen (formanden), der vil berige os med viden om dette slægtsprogram. Send i god tid til hende, hvis du har specielle spørgsmål eller hvad du lige vil orienteres om på denne aften - det vil være en stor hjælp til Pia, hvad vi gerne have af emner der skal fortælles om.

Næste møde tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 19.00 LEGACY er på programmet.

ref. Clara S.
------------------------------------------------

Medlemsmøde tirsdag d. 20. november 2018

Julemøde kl. 18.00
referat herfra

Formanden indledte aftenen med at byde de fremmødte 16 medlemmer velkommen til et par hyggelige timer. Samtidig en orientering om eventuelt at modtage tilskud fra DIS, og de gældende regler i korte træk
 Der blev oplyst at emnet var til debat på det kommende bestyrelsesmøde d. 25. nov.

Så til aftenens program, hvilket var spisning af det indkøbte smørrebrød, og vores medbragte drikkelse. Traditionen tro afholdtes pakkespil , som skabte megen moro med  "tyveri" af vundne pakker, ligesom man sad med tre, havde man ingen. Pakkerne spændte lige fra køkkenruller til store ølflasker fra Jacobsen.

Lise havde konstrueret en quiz, som vi blev klogere af på julens komme og skikke.  Clara og Vivi var tættest på 13 rigtige.

Endnu en god aften i slægtsforskningens tegn. Vi sluttede denne aften omkring  kl. 21.15.

ref. Clara S.

Alle ønskes en god jul og et lykkebringende nytår 2019.

--------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Medlemsmøde tirsdag d. 6. november 2018

Medlemmernes aften:
Vi samler op på foregående møder og hvor medlemmerne kan komme med spørgsmål/input for en hyggelig og udbytterig aften


referat fra mødet 6.nov.2018:

Det var Kay-Verners aften, da formanden Pia var forhindret i fremmøde.


Vi var 17 medlemmer til aftenens møde.


Til julemødet skal der bestilles smørrebrød, og Ib uddelte en bestillings seddel, og de der var interesseret i at deltage, udfyldte sedlen.
Da ikke alle medlemmer var tilstede, skannede Flemming sedlen. Den blev udsendt til alle.

Kay-Verner spurgte herefter om hvad vi havde lært på de foregående møder, idet han ikke selv havde været tilstede.
Det varede lidt inden der kom nogen på banen, men så blev der en livlig debat.
Vi ved Kay-Verners kæphest er https://arkiv.dk / - hvor der hele tiden lægges billeder og beskrivelser ud - kig nu derud. Der blev også talt om https://www.danishfamilysearch  samt lidt om mormonernes database https://familysearch.org/

Der blev oplyst om et dokumentbehandlingsprogram  docufreezer - her kan man ændre dokument til billede (f.eks. Jpg til pdf).

Odense databasen kom også på banen https://www.historienshus.dk/oplev-historien/odensedatabasen , ligesom der også er en
lignende database i Esbjerg

På lørdag d. 10. nov. er det arkivernes dag - alle lokalarkiver har åbent hus - kig ned  på Korsør Fæstning - de venter lige på at byde dig
velkommen  ml. kl. 10-16.

Udgivelsen af Korsør årbog  til kr. 130,00 blev også nævnt - kan købes hos Boghandleren, Føtex og Biblioteket.

Falderebs meddelelsen var, Politiets efterretninger nu er tilgængelige på Københavns Stadsarkiv. - spændende søgninger der.

Der var god spørgelyst, og nogle medlemmer fik endda noget med hjem at søge videre på.

Så til slut skal nævnes vores næste møde, som er julemødet d. 20.nov. kl. 18.00, medbring en pakke til kr. 30,00, som vi skal spille om i løbet af aftenen. Husk at tage tallerken, kop, bestik egne drikkevarer mv. med.
ref Clara S.

--------------------------------00--------------------------------------------

Medlemsmøde tirsdag d. 23. oktober 2018


Her skal vi se på Family Search og Danish Family Search.  Husk du skal være oprettet som bruger. Det er gratis. Medbring PC.

Ref. fra mødet 23.okt.2018

Vores formand bød 18 medlemmer velkommen - heriblandt et nyt medlem, nemlig Vibekke Rasmussen - så det var fint fremmøde.
Vi fik først lidt orientering om kirkebøger/folketællinger m.m. Det var især rettet mod nye medlemmer, så de fik fornemmelse af hvad vi har gang i. Ved tidligere møder er der også kommet et par nye medlemmer.
Så vi andre fik også en opfriskning på de forskellige arkivalier. Hjemmesiden blev også positivt nævnt, og der bliver jævnligt lagt nyheder ud om slægtsforskning - så kig en gang imellem, der kan jo også komme noget om programmer og mødetider etc.

Der var nok at se på med hensyn til  Family Search og Danish Family Search - her skal man være oprettet som bruger for at søge efter slægtninge. Vores formand gik grundig til værks - og vi fik en god og bred orientering.
Så en lille pause - det var der næsten ikke plads til - alle var ivrige for at høre mere.
Vi så også eksempler på søgninger - og fik forklaring på når det var kirkebøger/folketællinger man kunne klikke sig videre til.
Slægtprogrammet Legacy blev også vendt et par gange - der var stemning for mere kursus i foråret 2019.
En god og lærerig aften, hvor alle fik noget med hjem til den videre forskning.
Næste møde er tirsdag d. 6. november 2018 - her er det medlemmernes aften  - formand Pia er forhindret - så det er Kay-Verner der tager over.
Emnet er:
Vi samler op på foregående møder og hvor medlemmerne fremkommer med spørgsmål/input for en hyggelig og udbytterig aften.
Medbring PC.


ref. Clara S.
 


 Medlemsmøde tirsdag d. 2. oktober 2018

Vi kigger på folketællinger -
Hvor der er muligheder for, hvor vi finder vore aner. Her kommer vi ind på forskellige links vi kan benytte.
medbring PC.

Ref. fra mødet tirsdag d. 2. oktober 2018

Vi var 14 personer, der deltog i dette møde. 12 medlemmer og 2 personer der var på besøg: Ib Dyrkjær og Tove Hansen. Sandsynligvis kommende medlemmer.
Vores formand Pia bød alle velkomne og præsenterede "holdet" for Ib og Tove.

Pia takkede jubilæumsudvalget for det fine arrangement i anledning af Korsør Slægtshistorisk Forenings 40 års jubilæum og medlemmerne for at støtte op om sammenkomsten.

Aftenens emne var Folketællinger.

Pia var som altid velforberedt, så alle - både nye som mere erfarne slægtsforskere - tog hjem med stort udbytte.

Først så vi på Dansk Demografisk Database: www.ddd.dda.dk
Vi benyttede: Avanceret søgning.

Senere på vi på www.salldata.dk indtastede kilder - søgning i folketællinger.

Næste møde er den 23. oktober 2018. Her skal vi se på Family Search og Danish Family Search.  Husk du skal være oprettet som bruger. Det er gratis. Medbring PC.

ref. Lise R.S.

Jubilæum 20. september 2018

Vi mødtes kl. 17.00 på Lokalhistorisk Arkiv:

Så oprandt den store dag, hvor vi skulle fejre de 40 år for klubbens eksistens.

Vi var 18 forventningfulde medlemmer, der  mødtes  på Lokalhistorisk Arkiv, hvor Kurt Rehder holdt et lille foredrag om:

 "Mordet i Frølunde".

En barsk historie hvor tætte familiemedlemmer og andre gode karle var indblandet.Vi fik, på en fin opsætning, at vide om det grusomme mord og efterfølgende historisk indblik i den videre skæbne for de personer der var indblandet.
Samtidig med en udlægning fra H.C. Andersen m.fl. samt det retslige efterspil.

Foredraget varede ca. 1 time, og derfra gik turen videre til Restaurant Madam Bagger, hvor den fine menu ventede os.

Menuen bestod af:
Røget svinemørbrad m. spidskålssalat + brød og smør
Oksefilet ledsaget af bagte rødbeder og pommes Anna
Blommetærte hertil timianiscreme

vin, vand
mv. for egen regning.

En rigtig hyggelig aften, og inden vi gik hver til sit, var det tid til fotografering.
ref. Clara Svendsen


Første møde tirsdag d. 4. september 2018
Vi taler om den kommende sæson, derefter kigger vi på kirkebøger/folketællinger


Referat fra mødet d. 4. september 2018:

Vi  bød et nyt medlem Vivi Madsen velkommen. Vi var 16 medlemmer der deltog i dette møde.

Det kommende jubilæum blev drøftet. Indtil i dag er 18 medlemmer tilmeldt, og der er aftalt transport efter behov.

På grund af jubilæumsdagen d. 20. september, blev det besluttet, at medlemsmødet d. 18. september aflyses.

Der er ikke lagt program ud for datoer efter 2. oktober 2018, forannævnte møde vil handle om Family Search, der arbejdes på planlægning af program på kommende møder. Du kan blive opdateret om mødekalenderen på hjemmesiden.

Efterfølgende blev et oplæg fra formand Pia gennemgået om slægtforskningens grundlæggende principper, nemlig om kirkebøger/folketællinger. Da der jo er nye  medlemmer, er det vigtig at alle er med, og ved hvad der tales om. Det er meningen, at vi "læser" videre på dette emne.

Så kom der lidt orientering om f.eks. skifter, som er et specielt emne. Der blev talt om, at få en ekspert til at komme og fortælle lidt om hvad der ligger bag linksene i "Retsbetjente" med videre.

Der blev og orienteret om hjemmesiden https://sogn.dk/ - som måske ikke er så kendt, den så da spændende og oplysende ud.


Der blev omdelt en folder, som er udfærdiget af Ove Jensen (minibyen) om foreningen, den skal lægges ud på strategiske steder. Dette vil formand Pia tage sig af.
ref.Clara Svendsen