Referater 2020

Medlemsmødet tirsdag d. 21. januar 2020

 Så forsker vi sammen igen. Vi var 17 medlemmer, der mødte op til programmet "workshop" en medlemsaften, hvor vi hjælper hinanden.

Først var der lidt diskussion om hvordan vi skulle indrette os med bordplacering - vi prøver os frem når vi mødes igen. Det er jo vigtigt, at alle kan se og høre hvad der sker. Der var også en disputs om hvordan vi præsenterer os for nye medlemmer - der var forskellige eksempler.

Det hele mundede ud i at  kassereren (Kirsten) skulle opdatere medlemslisten efter de der havde betalt første mødeaften. Den opdaterede liste skal medbringes tirsdag d. 4. februar, og efter denne skal præsentation af  hvert medlem personligt finde sted, hvor hver især fortæller navn og måske lidt personligt, som man vil dele med andre, samt ens tilgang til slægtsforskning.
 
Til  denne aftenens workshop, var der flere, som fandt sammen ved bordene - her kunne man få hjælp og udveksle erfaringer m.v.alt efter hvad der lige faldt for inden for slægtsforskningens rammer.

Der var en "gennemgang" af politiets  registerblade og mandtaller, men serveren var nede, så det fik vi ikke noget ud af. Det emne vil blive taget op senere.

Aftenen sluttede i en opløftet stemning, flest havde fået et og andet med hjem, der kunne brygges videre på, og andre kunne se at der var interesse for forskningen.

Vi mødes igen tirsdag d. 4. februar 2020 kl. 19.00, her er emnet Legacy. Hvis du har et problem der ikke lige kan  løses - så skriv til Pia om problemstillingen - så kan spørgsmålet åbenbares for os andre - og vi kan alle lære mere, og Pia har sikkert et godt svar.

ref.Clara S.

Medlemsmødet tirsdag d. 7. januar 2020

Så blev det første møde, her skulle betales kontingent og så en debat om "Danske slægtsforskere" og "lokalforeningen" m.v.

Vi var 16 medlemmer og et nyt kommende medlem, Vagn Feld.

Program for 1. halvdel af sæsonen blev drøftet, der var en del forslag bl.a.  Legecy, Sall data, Mediestream og Family Search.
Der blev også nævnt politiets mandtal, kirkebøger/folketællinger, som især kunne hjælpe de nye medlemmer, og vi andre får jo også frisket op.
Bestyrelsen skal have møde inden længe, og de vil drøfte programmet. Ligesom der også blev talt om en fælles tur - det vil også være et punkt til bestyrelsen, det er et forlag fra sidste generalforsamling, og der arbejdes videre med det.

Senere blev hjemmesiden hos "Danske Slægtsforskere" vist og forklaret - stort arbejde af formanden.
Her kan man læse om møder/program m.v.

Pia viste også hvad man kunne søge på forskellige opslag - og hvordan man kan få hjælp til sin forskning.
Prisen for medlemsskab er kr. 250,00 om året - der kommer et godt blad 4 gange om året med mange gode artikler og oplysninger til den videre slægtsforskning.ref. Clara S.

00000000000000000000000000000000000000000