HJEM


 Sidste program i sæson 2016- 2017


Medlemsmøde 24. april 2018

 Forårsafslutning  kl. 18.00 (bemærk tidspunkt)

Der er bestilt smørrebrød efter eget valg, Birgit Johansen sørger for bestilling/afhentning. Husk tallerkener, bestik, servietter og drikkevarer m.v.

Herefter kommer et spændende foredrag af:

Anette Madsen, som fortæller om

Laurits Andersen drog til Kina og giver penge til nationalmuseet” 

Medlemsmødet tirsdag d. 24. april 2018

Så var der afslutning på sæson 2016/2017. Vi var 14 medlemmer til foredrag om Laurits Andersen der drog til Kina, som Annette berettede om. Rigtig spændende historie og godt fortalt.

Vi hyggede os med smørrebrød, og hjemmebag fra Birgit Sørensen og Lise Roed Sørensen. Snakken gik lystigt over bordet - det var endnu en god aften i slægtsforsker regi.

Velkommen tilbage efter sommerferie

1, mødedag tirsdag d. 04.09.2018  

Se mødedatoer m.m. under sæson 2018/2019 

ref. Clara S

----------------------------

Medlemsmøde 10. april 2018


Flemming Svendsen fortæller hvor emnet er - "En Svendsen-familie med sex-skandaler, musik og sang"   

                                                                                     ---------------------------                          

Andre, der har noget at dele med os, er også meget velkommen

Kom med emner/ønsker for den nye sæson.


Medlemsmødet d. 10.april 2018

Flemming var på med et causeri om Olga Svendsen, hun sang et par viser, desværre kunne højttalerne ikke spille ret højt, men der blev delt sange ud, så de 16 medlemmer der var mødt sang lystigt med.

Herefter kom formanden Pia med opgaver - vi skulle skrive 2 emner hver på en omdelt seddel. Vi skal have et godt og alsidigt program til den nye sæson var meldingen.
Så var der pause og snakken gik  lystigt. Der blev en god debat om vores hjemmeside, mange kom med gode ideer og tip. Det er første gang, at hjemmesiden er blevet debateret. Jeg fortalte om vores planer om ændringer/oprydning på siden, som snarest vil blive iværksat.
Medlemslisten blev også omtalt - der er smårettelser, som vi får rettet til. Herefter bliver listen sendt ud til alle.

Sidste mødeaften i denne sæson blev drøftet. Mødetid er kl. 18.00 til spisning af bestilt smørrebrød.
ref. Clara S.
----------------------------------------------------------------------------------------------Referat fra generalforsamlingen i Korsør Slægtshistorisk Forening af 1978

afholdt tirsdag d. 27. marts 2018

Pkt.1: Bestyrelsen foreslog Clara Svendsen, som blev valgt til dirigent.

Dirigenten oplyste at indkaldelsen til generalforsamlingen blev udsendt den 13. februar 2018, og dagsordenen blev udsendt den 20. marts 2018. Generalforsamlingen var dermed lovligt indkaldt.

Pkt.2: Bestyrelsen foreslog Lise Roed Sørensen, som blev valgt til referent.

Pkt.3: Kasserer Kirsten Christensen fremlagde beretningen for året 2016 - 2017 inkl. da formanden Kay-Verner var forhindret i at deltage i generalforsamlingen. Der har generelt været pænt fremmøde til årets møder, og der har været megen debat/samtaler og mange input. Medlemmerne kunne måske godt være mere aktive, når der f. eks. er lagt op til fortælleaftener, eller de kunne komme med flere ideer til nye ønsker. I årets løb har vi set på Lægdsruller, som der var stor interesse for, og vi har hørt om ejendomshistorie, som er et vanskeligt emne. Vi har fået mange nye links til, hvor vi kan søge på internettet. Kay-Verner har været i radioen og tegne og fortælle, og Journalist Helge Vedel har været forbi og bagefter skrevet en artikel i Sjællandske. Pia Nielsen har flere gange med stor succes undervist i programmet Legacy. Sociale arrangementer har der været til jul og sæsonafslutning, dog med lidt færre deltagere end sædvanligt.

Beretningen godkendt.

Pkt.4: Kasserer Kirsten Christensen fremlagde regnskabet. Der har ikke været mange udgifter, så foreningens formue er vokset. Regnskabet blev gennemgået, og det var godkendt af revisoren.

Regnskabet godkendt.

Pkt.5: Der var ikke fremkommet forslag.

Pkt.6: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Forslaget godkendt.

Pkt.7: 2 nye medlemmer blev valgt til bestyrelsen for 2 år. Pia Nielsen og Anette Madsen. John Hansen blev valgt for 1 år. De blev godkendt med stor applaus.

Pkt.8: Kay-Verner blev foreslået efter tilsagn som suppleant og godkendt.

Pkt. 9: Lise Roed Sørensen modtager genvalg til revisor, og Jonna Green modtager genvalg til revisorsuppleant. Begge blev godkendt.

Pkt.10: Korsør Slægtshistorisk Forening af 1978, oprettede en hjemmeside i 2014. www.korsoerslaegt.dk Der har siden da været 248 forespørgsler, bl. a. fra Nationalmuseet, Seattle, Historisk Samling i Egvad, Tarm Kommune.

15 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen drak vi vores medbragte kaffe/sodavand og Lis Larsen havde bagt en dejlig brunsviger, som vi nød, samtidig med vi snakkede videre om aftenens forløb. Vi var glade, måske lidt rystede. Det var vanskeligt at få valgt nye medlemmer til bestyrelsen. Heldigvis lykkedes det, og vi må alle gøre vores bedste for at støtte op om foreningen.

Ref.: Lise R.S.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmøde tirsdag d. 13. marts 2018

Dennegang var det Legacy-program der var emnet. Vi var 12 personer, der var mødt op for at høste mere viden om dette emne.

Pia N. var vores guide igennem det. Der var ikke kommet specielle emner, der skulle belyses, men Pia valgte at fortælle om "indberetning af kilder". Det er ikke let, men at øve gør mester. Det var en grundig beskrivelse og der var selvfølgelig også andre gode tip og ideer. Vi var helt opslugte, så vi glemte næsten at holde pause. Vi sluttede først lidt over kl. 21 og så tror jeg heller ikke vi var modtagelige til mere.

Pia gjorde det godt, vi har dog meget at lære endnu, det er et omfattende slægtsprogram.

Her er lige et skud fra aftenen:

 


HUSK Generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2018 kl. 19.00

foto Flemming S.
ref. Clara S.

--------------------------------------------

Medlemsmøde tirsdag den 27. februar 2018.


Vi var 12 medlemmer, der trodsede kulden og mødte op.

Aftenens emne var: "Hvad har vi gang i."

Pia fortalte meget spændende om, at hun har haft stor succes med at søge på Mediestream. De herreløse aviser. Hun har bl.a. fundet flere nekrologer og fået mange nye spændende oplysninger om familiemedlemmer. Også billeder til historierne har hun fundet bl.a. på Arkiv.DK.

Jonna fortalte lidt om slægten, der udvandrede til Australien. Sidste jul fik hun brev fra en af efterkommerne. Meget spændende.

Hans og Lis fortalte om, at de søger og søger efter Hans` familie. Sidst har de uden resultat været på Borgerservice.


Vigtigt:

Næste møde den 13. marts 2018
Her vil Pia opsummere Legacy.


Hvis I har ønsker om bestemte emner, som Pia skal fortælle om/undervise i, så kontakt Pia angående dette inden mødet.


ref. Lise R.S.

---------------------------------------------Medlemsmøde tirsdag d. 13. februar 2018


Så var vi igen samlet om slægtsforskningen, 14 personer ialt. Emnet var ejendomshistorie
.
Kay-Verner havde gjort et stort forarbejde og lavet fine plancher i powerpoint, rigtig flot og forståeligt.

Dog fortalte han, at ejendomshistorie ej er ligetil. Det opdagede vi undervejs. Der er flere steder at finde oplysninger,
og vi fik mange tip. Når man leder i historien, er det tids
punktet for søgningen man skal gå ud fra.

Se power-pointfilen her.

Der blev omtalt flere søgesider, bl.a. https://www.weblager.dk/ her kan du læse om ejendomme - skriv adresse i feltet, så kan man se dokumenter og meget andet.

Senere var der lækkerier til kaffen, Lis havde bagt en skøn roulade og Karin havde masser af chokolade med.
 Rigtig hyggestund.

Næste møde er tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 19.00 - her er emnet: "Hva' har du gang i" fortæl gerne hvad du lige forsker i lige nu, og del det med os andre.


ref Clara S.
-------------------------------------------

Sidste nyt:

Den 13. februar 2018 kl. 07.58 skrev Kay-Verner Christiansen pr. mail:

Hermed indkaldes til generalforsamling den 27. marts 2018 kl. 19.00 på Biblioteket Bernstensgade 3, 1 sal, 4220 Korsør

Dagsorden i følge vedtægterne.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden samt forslag rundsendes umiddelbart derefter


På bestyrelsens vegne

Kay-VernerMedlemsmødet Tirsdag d. 30. januar 2018
var vi 14 medlemmer, der fik en masse gode ideer og tip til slægtsforskningen.

Nedenunder denne tekst, kommer en masse links, som Kay-Verner kom med til os.
Der var nyt om "døde ejerløse aviser". De kan hentes på vores Slagelse bibliotekerne via deres wifi, lige ind på din pc. Hvis du ikke vil læse på stedet, kan du hente avisen og gemme som en pfd-fil, og senere derhjemme kan du læse videre på den. 

I links kan du læse om Københavns Stadsarkivs muligheder om at søge 3 steder på een gang.
Nemlig Begravelsesprotokoller, Politiets registerblade og Erindringer.

På politiets mandtaller, er der mulighed for at fejlmelde på en tast i højre side. Det var John, der kom med den nyhed.

På DIS-WIKI er der forskellige muligheder, bøger, værktøjer og meget mere - kig selv.

Kalendere blev også et emne, bl.a. dinslægt. dk, hvor det var kalender for kirkelige højtider i Danmark. Der skal bare tastes året ind.

Kay-Verner fortalte om et klippe program JING, det så meget nemt ud, der kommer links til det også.

Arne Julins sider blev og nævnt, der er også links til det, samme kan findes på Salldata, indekserede kilder, f.eks.
vejviser m.m. tryk på bøgerne på reolen.

Faktisk var der en god debat, der var flere der kom med gode ideer, samt gik rundt og hjalp med problemer/teknik.
 
Flemming S. fortalte om Foreningens Nordens arrangement på Fæstningen d. 21. januar 2018.
 
Kalendere

Bauers kalender:                                                   http://www.morchslaegt.dk/bauers/bauer.htm

Kalender for kirkelige højtider:                             http://dinslægt.dk/helligdager.php                 

 Salldata

Scannede bøger:                                                   http://billeder.salldata.dk/data/B%c3%b8ger/

Julins index for København:                                http://www.salldata.dk/julin/

 

Københavns Stadsarkiv

 Søgning i flere kilder:                              https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/sog-i-indtastede-kilder#/

 Ordbøger mm

 DIS wiki                                                              https://wiki.dis-danmark.dk/index.php/Forside

 Aviser

Ejerløse aviser:                                                    http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/info/16

 klippeværktøjet – hvor jeg bruger jing:                https://www.techsmith.com/jing-tool.html       

Næste gang d. 13. februar 2018 ser vi på lidt ejendomshistorie og hvad deraf følger

ref. Clara S.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


16. januar 2018. Så blev det forskertid igen. Vi var 13, som gerne ville høre nyt og især om det kommende program..

1. halvår 2018
Mødedatoer

16/1, 30/1

 

13/2, 27/2

 

13/3, 27/3

 

10/4, 24/4 (afslutning)

Program for 1. halvår 2018 er ikke helt på plads, men her er det foreløbige:

Søndagsmail fra Kay-Verner:

Efter den stille opstart for 14 dage siden – Er vi ved at være klar igen.Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 19.00

Det bliver også stille og roligt. Vi kigger lidt på forskellige kalender-værktøjer, lidt på nyheder på det store internet, lidt på ordbøger for slægtsforskere – måske der er nogle af jer, der også har lidt at byde ind med.

 

13. februar er ikke programsat endnu

27.februar 2018 "Hvad har du gang i", fortæl om hvad du forsker i lige nu.

13. marts 2018 Her er Pia Nielsen på og vil opsummere Legacy, som vi tidligere har fået fortalt om, og som vi gerne vil have uddybet..

27. marts 2018 Generalforsamling

10. april 2018 Flemming S. fortæller emnet er "En Svendsen-familie med sex-skandaler, musik og sang"  og andre der har noget at dele med os, er også velkomne.

24. april 2018 Forårsafslutning

Resten af programemner kommer  løbende, der er emner som vi gerne vil høre om, såsom tinglysning/skøder/brandtaksationer m.m. Der blev også omtalt noget forskellige kalendere, som er digitale,

Se Bauers Kalender her:  http://www.morchslaegt.dk/bauers/bauer.htm 

Ligesom DIS Danmark, hvor man som medlem kan få hjælp i forskellige grupper, slå op på "opslag i bøger og på arkiver m.m." og f.eks. døde efter 1885 i Politikens e-arkiv af Stina Kirkegaard Hansen: 

https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php?board=6.0

Kay-Verner fortalte om "døde aviser" og vil spørge Kirsten Sloth om hvordan vi kan få adgang dertil. 

KV oplyste, at Lokalarkivet nu har Svend Bagge, fra Korsør Posten, til at scanne billeder ind fra KP, og det er mange der kommer ind. Spændende projekt. 

ref. Clara S.


 
--------------------------------------------------------------------------------


Referat fra Juleafslutningen den 28. nov. 2017.

Vi mødtes klokken 18 til Juleafslutning, og der var 10 personer, som deltog i denne.

Der blev hurtigt dækket et fint julebord, og vi spiste lækkert smørrebrød. Julehyggen bredte sig, og snakken gik.

Så kom kaffekopperne frem og småkager, juleslik m.m.

Lise havde lavet en lille Quiz: Hvad drikker du hvor?

Vi kom lidt rundt i verden, og John havde mest styr på snapsene og andre drikke, så han vandt en lille præmie.

Lise havde endnu en Quiz: Nissens Julestavekonkurrence.

Også her var John den dygtigste, så han fik endnu en præmie.

Senere havde vi det traditionelle terninge spil, hvor man til sidst ”stjæler” hinandens pakker. Her var vi alle børn igen.

En dejlig og hyggelig aften med god julestemning, og vi sluttede aftenen klokken 21 med et glædelig jul og godt nytår til hinanden.

God Jul og glædeligt nytår til alle.

ref. Lise

Vi ses til møde og kontingentbetaling tirsdag d.  16.januar 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra mødet i Korsør Slægtshistorisk Forening d. 14. november 2017

Vi var 14 medlemmer og 2 gæster der mødte op til denne aften.

Formanden Kay-Verner var sygemeldt, så Benny var ordstyrer. Vi skulle bl.a. drøfte program for juleafslutningen d. 28.ds.  Hvis nogen kan optræde med et festligt indslag, er det velkomment.

Efter lidt summen i lokalet, kontaktede Benny Kay-Verner, og de enedes om at formanden vil rundsende mail med tilmelding/bestilling af smørrebrød, og det gør man så hurtigt som muligt.
Husk mødet denne aften begynder
kl. 18.00. Tag tallerkener, bestik, glas, drikkevarer osv. med.


Så igang med slægtforskningen, i aften var det skifter der skulle findes, og vi fandt sammen i grupper.

Gæster blev hjulpet af medlemmer til at kigge på kirkebøger, folketællinger  mv.

Efter en kort kaffepause enedes vi om at tage hjem til fodboldkampen Danmark-Irland.

ref. Clara S.

Referat fra mødet Korsør Slægtshistorisk Forening den 31. Okt. 2017.

 

Vi var 20 fremmødte; der af 3 gæster: Finn Kjeldsholm, Annita Schou og Ketty Møller.

Lise Roed Sørensen fremviste sine flotte anebøger for forsamlingen.

Benny berettede at han havde haft god erfaring ved at google sig frem til oplysninger om sin familie.

Her efter tog Kay Verner over og satte os ind i ”mysteriet skifter”

Hvorfor skifte? Om forskellen på arvingers status, hvad skal man vide, o.s.v.
Som støtte til dette afsnit anbefalede Kay-Verner, Jytte Skaanings bog ”FIND DIN SLÆGT” side 213.

(Spørg efter bogen på Lokalhistorisk Arkiv – set antikvarisk til halv pris)

K.V. anbefaler at anvende linket til Salldata http://ao.salldata.dk/ der er mere overskueligt indrettet end Arkivalier Online. 

Det blev kundgjort at festudvalget bestod af Lis Larsen, Karin Larsson og Pia Majgaard Jensen.

Der blev atter efterlyst en medlemsliste, og det blev opklaret at den kun var tilsendt Clara Svendsen. 

Næste møde den 14. november klokken 19:00 hvor der forsøges at arbejde i grupper med skifter, kirkebøger, folketællinger etc. 

Sidste: Et link til ”Ejerløse Aviser” blev sendt senere på aftenen til F.S. - Se biblioteker hvor man ikke kan læse dem på: http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/info/16 

Referenter:

Lise Roed Sørensen og Flemming Svendsen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mødet den 17-10-2017


Det var jo efterårsferie, så der var ikke ventet det store fremmøde,
alligevel blev vi 14 medlemmer + 1 nyankommen ved navn Anita.

Anita fortalte hun er helt på bar bund, men vil gerne udrede sin slægt, især på mors side.
--------------
Kaj-Verner gjorde opmærksom på Rigsarkivet nu vil omskanne kirkebøgerne, 1814-1892.
Det er også tiltrængt.

Bemærk: Links er klikbare!

Desuden gjordes opmærksom på https://cs.sa.dk/  - fanebladet "Crowdsourcing"

(Ordet er nykonstrueret , og skal forstås noget i retning af  "en menu, indeholdende undermenuer ")

der indeholder:
Krigene 1848 og 1865

Den Kgl. Pleje- og Fødselsstiftelse

Dansk Vestindien

Sønderjyske Arkivalier

Kriminalitetshistorie

Lægdsruller, Register over tilflyttere til København

og
Dødsattester
----------
 Emner der også omtaltes: Slægtsforskning i Udlandet


Kirsten berettede om sin erfaring med at finde slægt i USA via "Ellis Island"
Birgit, om at finde Grønlands kirkebøger som der synes at være noget besvær med at finde.
En stor del af kirkebøgerne gik som bekendt tabt med "Hans Hedtofts" forlis.

En ny side med grave, "Find Grav" Ikke alle kirkegårde er med endnu.
Døde og begravede Langeland  1970 - 2015

Et privat initiativ: Et antal "STATSTIDENE" er indskannet og kan ses på
http://stenkrogen.dyndns.dk/statstidende/

Næste møde: Tirsdag 31. Oktober 2017
Emne: "Skifter" 
Man bedes tage skifter med.

Referanter:
Lise Roed Sørensen og Flemming Svendsen


------------------------------------------

Vi var fremmødt 16 personer  den 3/10 - 2017


Vi havde besøg af journalist Helge Vedel fra Sjællandske Medier, - han kom og gik.

Det aftaltes, at der skal vælges et festudvalg med henblik på vort  40 års  jubilæum.
 Lis og Karin meldte sig ,

 Kay-Verner udpeger een mere, samt en fra bestyrelsen 


Vi blev af Kay-Verner orienteret om nye søgemuligheder blandt andet:
Aviser http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis

Om mormonkirkens side https://www.familysearch.org/   der er affotograferet mange folketællinger (census) under
søgning. Brug Research By Location (Søg under lande)

Vi gennemgik og talte om forskellen på at søge i "Sall Data" (http://ao.salldata.dk/) og "Arkivalier Online" ( https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/)
Desuden omtaltes også https://www.danishfamilysearch.dk/ som er en anden måde at vise folketællinger på.

Endvidere nævntes http://www.cyndislist.com/  En amerikansk dame der har indtastet rigtig meget.

Lise talte om problemer i Legacy med udskrift af "Anebog"  - billeder der kolliderede med tekster ved brugen af Legacy.

Ingen kunne hjælpe, men undertegnede har forsøgt og fundet det meget besværligt. (Flemming Svendsen)

Flemming  åbnede spørgsmålet om:
 "Hvad gør vi ved vort arbejde inden vi forsvinder"? og Kay-Verner mente at mange lokalarkiver gerne vil opbevare privatarkiver der meget gerne må afleveres digitalt.


Der nævntes også muligheden for at uploade en Ged fil til Geneanet. (Se https://www.geneanet.org/ ) Det er gratis, det er let.

I kan studere mit exempel på https://gw.geneanet.org/fsvendsen_w?lang=no&p=frederik+christian&n=svendsen&type=tree


Clara S.


Så lidt om næste møde tirsdag den 17.oktober 2017 fra Kay-Verner

Kære alle

 Næste gang er der jo nogen der holder efterårsferie – men der er selvfølgelig møde for dem der må have lyst.

 Tænker på vi ser lidt på ”Slægtsforskning i udlandet inkl. Grønland” og lidt skolehistorie (ganske kort) samt nyheder fra Rigsarkivet. De efterfølgende 2 gange er det så skifter – 1 gang med lidt teori om skifter – med eksempler. 2 gang roder vi selv i grupper med skifter. (31.10. og 14.11.)

 Smid gerne en mail til mig hvis der er et skifte du synes vi skal se på

 
Desuden har Flemming Svendsen foreslået en slags bytteaften – så har du bøger eller andet i overskud – andre måske kunne få glæde af – så tag dem med.

 

 Med venlig hilsen

 Kay-Verner

.Vi mødtes tirsdag d. 19. september 2017


Vi var 18 forventningsfulde slægtsforskere der var mødt op denne aften.

Der forelå ikke et program for resten af sæsonen, men der var lagt op til drøftelse om
 hvad der var af muligheder. Ud fra et oplæg fra Kay-Verner og bestyrelsen, arbejdes der videre med et endeligt program på et senere møde.
Dog er der den 3. oktober fastlagt et møde med journalist Helge Vedel fra Sjællandske Avis, hvor der vil blive fortalt om slægtsforskning til avislæserne. fra medlemmerne.

Der var fremmøde af  en interesseret og måske kommende medlem - nemlig Michael D. Ud fra det blev der også drøftet, hvordan modtager og orienterer vi nye medlemmer. En mulighed er, om det er en god idè med mindre grupper til at  føre personer ind i slægtsforskningens uendelige vide verden.          

Der er blevet udfærdiget en publikation fra Ove Jensen om foreningen, denne blev omdelt og der kom kommentarer til oplægget, som alle syntes var  et godt initativ. Denne skulle bl.a. ligge på biblioteket og lokalarkivet, i håb om det kan skabe  interesse til nye medlemmer.

Der blev  vist flere nyheder til at indhente oplysninger til slægtsforskningen, f.eks.  Mediestream, filarkiv byggesager, kbhbilleder med flere. DIS-Danmark blev ligeledes gennemgået - der er masser at hente  på denne side  til at dyrke sin hobby. Hvis du ikke fik det hele med, så spørg til næste møde, så du kan blive opdateret med viden.

Til orientering blev det oplyst, at Sveriges arkiv digital, måske vil blive introduceret som et gratis medie, der skal stemmes om det i Sverige på et tidspunkt.

Så lige også lidt om det kommende 40 års jubilæum i 2018. Her blev det besluttet, at der skal nedsættes et festudvalg til at komme med oplæg til denne dag. Det vil bestå af 1 bestyrelsesmedlem og 2 medlemmer fra foreningen.
Oplægget skal gå ud på, at der skal være slægtsforsknings idé/og lidt godt at spise mv.

Det var hvad notaren kunne genfortælle fra en hyggelig og lærerig aften.

Clara S.
Så er mødedatoer klar for efterår 2017 og forår 2018:.


Det endelige program vil komme senere:

 

5/9, 19/9

 

3/10, 17/10, 31/10

 

14/11, 28/11 (juleafslutning)

 

16/1, 30/1

 

13/2, 27/2

 

13/3, 27/3

 

10/4, 24/4 (afslutning)

På gensyn

 

 


Afslutning 25. april 2017

Det blev en hyggelig aften for de 11 medlemmer, der var mødt op. Det var fint smørrebrød og senere til kaffen - var der hjemmebag fra Birgit S. og Era, lækre sager.

Snakken gik lystigt over bordet -  hvor der blev talt om vind og vejr, samt den nu afsluttede sæson, alle var tilfredse med forløbet. Så må vi se hvad bestyrelsen har i ærmet til efterårssæsonen, der begynder omkring september måned 2017.
Rigtig god sommer til alle og på gensyn tirsdag d. 5. september 2017!

ref. Clara S.
Husk at tilmelde dig til afslutningen tirsdag d. 25. april 2017 kl. 18,00

      Tilmelding til formand Kay-Verner, hvor du også kan bestille smørrebrød til kr. 22,00
      pr. stk. senest idag lørdag d.22.ds.

ses vi? - ja sæfølig !!
husk tallerkner, bestik mm.

hilsen webmaster


Mødet tirsdag d. 11. april 2017

     Så mødtes vi igen - det var lægdsruller - ørerne strittede og pc'erne måtte på arbejde. Kay-Verner hjalp efter behov. Vi har haft om lægdsruller 2 gange før, og det er svært, så en genopfriskning var på rette plads.
Vi var 17 medlemmer, som  fik rigeligt at se til.
Senere ved pausen var der dømt hygge, vi fik en skøn hjemmebagt brunsviger fra Lis og Hans - der var også nogen der havde lækker chokolade og småkager med.

Lidt mere forskning igen - og mødet sluttede omkring kl. 21.

Næste møde er tirsdag  d. 25.april 2017 - her er afslutning - og vi hører mere fra formanden om dette. Så kig i din indbakke. På gensyn!

ref. Clara S.


Mødet tirsdag d. 28. marts 2017

Så skete det igen, en god og lærerig aften, som vi forskere mødte op til - 16 personer.  Vi var forventningsfulde
 medlemmer, der ankom til Mormon kirken i Slagelse: Jesu Kristkirke - sidste dages hellige

Helle Hirschman førte os rundt i Family Search. Man skulle lige stille på skarpt, for at få et indblik i dette omfattende program. Ingen tvivl om Mormonernes store indsats om indtastning af personer. Foredraget/visningen via pc foregik i en times tid. Der var fra Helles side en åben invitation, med tilbud om hjælp/kursus, hvis der var behov/interesse. Ring bare og aftal.

I pausen var der et meget fint traktement med brød, pålæg, the med mere. Derefter var der flere hjælpere fra kirken, der hjalp, de der ville prøve programmet på egen pc. Samtidig var der også mulighed for at søge hjælp til personer i Sverige. Ja, der var endda en der fik hjælp til søgning i London.

En tak til de der hjalp med kørelejlighed.

Vi sluttede omkring kl. 21.00 -  Kay-Verner vil sende link til hæfter, som Family Search har lagt på DIS-Danmark.

Næste møde tirsdag d.11. april 2017: Her er emnet lægdsruller

ref. Clara S.

Så blev det generalforsamling i Korsør Slægtshistorisk Forening

 

Generalforsamlingen blev meddelt i program 24.januar 2017

Indkaldelse med dagsorden blev udsendt til medlemmer d. 27.februar 2017 pr. mail.

Pkt. 1 Valg af dirigent, bestyrelsen foreslog Clara S. som blev valgt

Pkt.  2 Valg af referent, bestyrelsen foreslog Clara S., som blev valgt.

Så lige til formalia, dirigenten kunne fastslå, at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet, og måtte spørge forsamlingen, om generalforsamlingen kunne fortsætte, eller der skulle findes en anden dato. Man blev enige om at fortsætte generalforsamlingen.

Formanden Kay-Verner bød velkommen til de 20 fremmødte medlemmer, flot fremmøde.

Herefter over til pkt. 3 formanden og bestyrelsens beretning. Der blev talt om rundbordssamtaler, foredrag med meget mere. Da medlemmerne ved flere møder gav udtryk for, at man var interesseret i mere intense møder, og vi kom for at ”lære” noget. Der blev kurser i bl.a. lægdsruller m.v.  I november md. 2016 en tur til Rigsarkivet, samt lægdsruller igen, da der var medlemmer der lige skulle have det lidt mere på plads.  Det blev fulgt op af kursus om legacy i forårsprogrammet 2017.

Der var god debat til beretningen, som blev godkendt med applaus.

Så blev det pkt. 4 kassererens beretning, regnskab blev gennemgået og så fint ud. Der blev talt om bankforbindelse, som nu var flyttet til Slagelse, men der er stadig samarbejde der. Regnskab blev godkendt af forsamlingen.

Pkt. 5 indkomne forslag. Der var kommet et forslag fra Flemming Svendsen, som var omdelt på generalforsamling. Flemming kommenterede forslaget. Formanden spurgte Flemming og forsamlingen om forslaget kunne vendes til en ”opfordring”, det blev godkendt, og bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med punkterne, for bl.a. mere synliggørelse og evt. plakater eller lign. mv. på biblioteket. Der var ikke helt stemning til foredrag, men mere til at der kunne være små grupper af slægtsforskere, som kunne hjælpe hinanden videre med tips osv.

Pkt. 6 som blev sprunget over, dirigent beklager. Fra Formand Kay-Verner: der er ingen ændring i kontingentet 2018.

Pkt.7 valg, her var der også ændringer i forhold til det udsendte, her beklager dirigenten, at det ikke blev meldt ud tidligere.

På valg var kasserer Kirsten Christensen – blev genvalgt med applaus

På valg til bestyrelsen: Pia Majgaard Jensen og Benny Hansen, begge blev valgt for 2 år, med applaus.

Suppleant: John Ernst Hansen, genvalgt med applaus.

Revisor: Lise Roed Sørensen, genvalgt med applaus

Revisorsuppleant: Jonna Green, genvalgt med applaus.

Pkt. 8 Eventuelt: Her var der livlig debat om foreningen og hvad der skal ske fremadrettet. Alle var enige om at arbejde videre  på det grundlag, som er blevet lagt bl.a. andet ved rundbordssamtalen, og om de ønsker der er udtalt her. Det var måske en idé, at lave små grupper, som kunne vælge hvad de skulle forske i og med, ligesom en omgang legacy kunne være et valg. Forslag om at begynde hvert møde med, hvad er der sket siden sidst, hvis et medlem lige kunne bruge lidt tid på at fortælle. Ligesom en aften med de gode historier ville være et godt emne. Som der også blev sagt, vi er alle lige, på hver sin måde, men kom frem med emner – vi har alle en historie at fortælle. Der blev også talt om, at når der kom nye medlemmer, skulle der bruges lidt tid på at fortælle ”hvordan gør vi her”, sådan at alle kunne følge sig velkommen i foreningen.

Formanden knyttede sine kommentarer hertil. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.03.

Dirigenten Clara S. takkede for god ro og orden

Referent: Clara S.

Så var der en kort pause til medbragt kaffe og småkager.

Derefter kom Clara på og fortalte en ”fængslende” historie fra Christianshavns Straffeanstalt om Flemmings oldemors uægte datter ”Brunette Alexandra Bentsen”,

Med bilag fra retsprotokoller fundet på Rigsarkivet 21.februar 2017.

---- 000 ---

Formandens beretning for 2016-2017
Efter sidste generalforsamling var undertegnede til møde med afgående formand Hans Burchardt – hvor jeg fik overdraget foreningens ”Papirarkiv” og diverse mapper
Straks derefter afholdte vi bestyrelsesmøde hvor der fandt konstituering af den nye bestyrelse sted
Ikke overraskende 😉
• Kirsten som kasserer
• KVC som formand
Efter den hurtige konstituering tog vi arbejdshandskerne på
Udgangspunktet:
• Rundbordsdiskussionen vi havde i marts 2016 – flere workshops
• Spørgeskema som var udsendt og returneret af de fleste
• Lav formue – Nedlægge bankkonto (dyrt og besværligt)
 Besluttede vi på mødet
o Senere omgjorde Kirsten og jeg beslutning
▪ Svært at overføre penge til nogen uden en konto fx legater/kontingent
Konklusionen var: Lad os lave nogle aftener med emner som er ønsket (lægdsruller) – Lad os prøve nogle af de ting der ikke koster så meget – besøg i Slægtshistorisk Center i Slagelse (blev så aflyst) – Besøg på RA som der var en del der ønskede
MEN overskriften for det hele – Vi skal hygge os – vi skal blive bedre – og alles meninger og historier er lige gode.
Det var ud fra de præmisser vi forsøgte at lave et anderledes og spændende program – Håber vi også I synes.
Jeg vil ikke stå og fortælle (som det tidligere har været for vane) om alle aftener og hvor mange der har været – Blot henvise til de altid fyldige referater som Clara og Flemming lægger på vores hjemmeside.
Dog skal nævnes julefrokosten – 17 personer og efter de billeder jeg fik tilsendt hjem til mit strenge sygeleje – så det ud til at være en stor succes – Stor tak til Pia og Birgit
Foråret er startet stille op med 2 aftener igen efter ønsker fra medlemmerne – med Legacy og Pia som myndig og kyndig vejleder – vi har lært en masse, glemt en del af det igen, nogle har fået flere grå hår i hovedet – MEN vi er kommet i gang med det… og husk al begyndelse er svær
Er vi så nået derhen hvor vi ville – tja – måske – Personligt havde jeg håbet på vores tur til RA havde haft flere deltagere – Udbyttet på RA var også ret forskelligt – Men sådan er det jo altid når man er på arkiver – nogle gange er det et blindt spor andre gange rammer man guldåren..
De andre aftener synes jeg har været utroligt godt besøgte – har set beretningen fra sidste år – flere aftener med 9 eller 10 deltagere – det har vi endnu ikke været ude for – det siger mig vi gør et eller andet rigtigt – men derfor skal vi ikke hvile på laurbærbladene – MEN det falder uden for årets beretning at komme ind på nye tiltag – Må gemmes til eventuelt punktet
Inden I slipper for at høre mere på mig – så vil jeg bare sige en stor tak til Clara og Flemming som gør et utroligt stort stykke arbejde med hjemmesiden – Håber I bruger den og gerne sender link videre til alle og enhver – Ved der er en del der ser på den – Får jævnligt henvendelser fra slægtsforskere som har fundet os via siden
Statistik: siden 10-4-2016 har 87 fået hjælp via hjemmesiden og i alt ca 190 siden starten
Også en stor tak til alle jer der møder op – altid med glimt i øjet og godt humør. Tak for jeres engagement – om det er som underviser i Legacy eller om det er når vi har fortælle aften eller om det er som aktiv lytter – uden jer alle – var vi her ikke
Tak til bestyrelseskollegaerne – Vi holder ikke mange og lange møder – til gengæld er de ret morsomme de møder

Tak til bestyrelseskollegaerne – Vi holder ikke mange og lange møder – til gengæld er de ret morsomme de møder
Mødet tirsdag d. 28. februar 2017

2. del af Legacy Kursus, her var vi 15 medlemmer der nød godt af Pia's viden
og kendskab til slægtforsknings programmet. Vi på bageste række nød også godt
af Kay-Verners viden om programmet, man kunne hurtigt komme bagud,
fordi man skulle samtidig følge med på tavlen og taste ind på pc-en, det var noget af en opgave.

Jeg tror der er brug for en evaluering og måske en opsamling på kurset
senere på året. Det forudsætter selvfølgeligt at man arbejder med det, så man selv får lidt erfaring,
og dermed er klar til at stille de spørgsmål, der helt sikkert vil komme.

   ref. Clara S.                                                                                               --00--

Så indkaldes der til generalforsamling i

Korsør Slægtshistorisk Forening


Generalforsamling tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 19.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag
a. Skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

5. Kontingent for 2018

6. Valg til bestyrelsen mm.

a. Kasserer

i. Kirsten Christensen – modtager genvalg

b. Bestyrelsesmedlemmer

i. Pia Majgaard Jensen og Benny Hansen – modtager genvalg for 2 år

c. Suppleant

i. John Hansen – modtager genvalg

d. Revisor

i. Lise Roed Sørensen – modtager genvalg

e. Revisorsuppleant

i. Jonna Green – modtager genvalg

7. Eventuelt

--00--


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mødet tirsdag d. 14. februar 2017

15 medlemmer deltog i Legacy kurset og Pia Nielsen
var underviser. Vi havde en god og lærerig aften. Pia var god til
at forklare og samle op, så alle hele tiden var med. Mange spørgsmål kom der også.

 Tror der kommer flere spørgsmål på næste kursus, hvor det hele har bundfældet sig lidt.

Der var mange gode tip og flere måder at bruge Legacy på. Man skal nok arbejde med
det et stykke tid for at man kan se sammenhængen, der er nok at sætte sig ind i.
 F.eks. hvordan opsætningen skal se ud med datoer, skrifttype, farver og meget mere.

Næste Legacy kursus er tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 19.00.

   ref. Clara S.
Forårsprogram 2017

Tirsdag d. 14. februar  kl. 19.00
 Legacy v/Pia Nielsen
husk egen bærbar med Legacy installeret
Har du ikke fået programmet installeret, så tag fat i Pia eller Kay-Verner
Der begyndes helt fra bunden med oprettelse af slægtsfil og indtastning
af personer mm.


Tirsdag d. 28. februar kl. 19.00
Legacy  - der arbejdes videre med de forskellige muligheder

Tirsdag d. 14. marts kl. 19.00
Generalforsamling

Tirsdag d. 28. marts
Slægtshistoriske Center, Skovvejen 50, 4200 Slagelse
Vi mødes kl. 18.45 på ovenstående adresse i Slagelse

Tirsdag d. 11. april kl. 19.00
Vi kigger på lægdsruller

Tirsdag d. 25. april kl. 19.00
Afslutning


Mødet tirsdag d. 24.januar 2017.

Vi var 18 medlemmer der ville høre "den gode historie"

Bente Svendsen lagde ud med en fortælling om sin tipoldefar, som var  med i krigen 1848.

Birgit Lund fortalte om slægt på Langeland, og billeder af slægt som lokalarkivet også var interesseret i.
Nævnte også at det ikke var muligt at se metodisternes kirkebøger for Langeland.

Lise Sørensen berettede om sin intense søgen efter slægt i Ingstrup, og vi hørte om bl.a. om
farfar Julius og farmor Marens liv og levned.

Jonna Green kom også med et indlæg bl.a. om hendes mand Oles slægt,
hvis oldefar var født i "muddergrøften" .
 Oles far, blev også nævnt; han forpagtede Osted Kro
 og senere Korporalskroen, der blev købt.
Oles farfar døde i 1919 af den spanske syge (voldssom influenza)

Kirsten Nielsen  fortalte, at hun var i besiddelse af  sølvbryllupssang fra bedsteforældrene
og diverse billeder fra forskellige begivenheder.

Så kom Benny på banen, det var en oplevelse på facebook hvor han og Karin
 tilfældigt fik kontakt med en ung pige.
 Det viste sig at Karin og hende havde fælles slægt. Det blev debateret omkring kl. 2 om natten.

Så lidt om forårets program:

tirsdage 14. og 28. februar 2017: Legacy undervisning v. Pia Nielsen
14.3.2017 generalforsamling
28.3., 11.4. samt 25.4.2017 er ej programlagt p.t.

ref. Clara Svendsen


Mødet d. 10. januar 2017.


Vi var 23 medlemmer til dette møde. Velkommen til nyt medlem Kirsten Nielsen.

 Først kontingentbetaling.

 Herefter debat om de kommende aftenprogrammer.

 Her var der fra tidligere et forslag om besøg hos mormonerne, der blev aflyst.
  Pia Nielsen  meldte sig som underviser i  Legacy slægtsprogram.
Der kom masser af forslag, bl.a. om foredrag om fattigvæsen, svensk indvandring og pas og politi.

Kay-Verner samler op på det og udveksler programforslag med bestyrelsen.
 Der kommer efterfølgende program for foråret, som vil blive lagt ud på hjemmesiden.


Næste møde: tirsdag d. 24. januar 2017 kl. 19.00

Emnet i aften er:  "Den gode historie" - og ingen historie er for lille.  
Kom ud af busken  og fortæl en af dine historier.
Der er også orientering om forårets program.
ref. Clara Svendsen